2020-04-19

Űrtan Évkönyv

Űrtan Évkönyv (Asztronautikai Tájékoztató)

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremtünk arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű űrkutatási szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló. Az Űrtan Évkönyv a korábbi Asztronautikai Tájékoztató sorozatának folytatása, bejegyzett időszaki kiadvány (száma: HU ISSN 1788-7771), amelynek példányai az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe is bekerülnek. Az 1960-as években még évente több, kisebb terjedelmű szám is megjelent. Az utóbbi időben évente, vagy – a kiadásra rendelkezésre álló pénzügyi források nehéz előteremthetősége miatt – kétévente jelentettük meg.

Jelenleg a legfrissebb szám az Űrtan Évkönyv 2022 (az Asztronautikai Tájékoztató 74. száma), amely 2023-ban látott napvilágot. Ha elkészül, a MANT tagjai – befizetett tagdíjuk fejében – a nyomtatott példányt illetményként kapják. A köteteket idővel elektronikus formában, bárki számára is elérhetővé tesszük honlapunkon.

A következő évkönyv szerkesztése a tárgyév utolsó negyedében indul. A MANT egyre nyitottabbá szeretné tenni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb, tagságán túlnyúló szerzői kör számára. Ezért – először 2011-ben – nyilvános felhívás keretében meghirdettük ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívjuk a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára. A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:

  • Az űrkutatással kapcsolatos bármely tudományág (például emberes űrrepülések műszaki, biológiai, élettani, pszichológiai vonatkozásai; Naprendszer-kutatás, űrfizika, űrcsillagászat; műholdas távérzékelés, távközlés, navigáció, kozmikus geodézia, geofizika; világűrjog) területén elért saját, hazai (vagy magyar részvétellel született nemzetközi) kutatási eredmény.
  • Magyar nyelven korábban még nem jelent meg. (Esetleges saját idegen nyelvű tudományos közlemény magyarra átültetett, színvonalas ismeretterjesztő változata nem kizáró ok.)
  • Összeállítása és nyelvezete olyan legyen, hogy ne csak a szűk szakterületen dolgozók, hanem egy általános tudományos műveltséggel rendelkező, de más témákban jártas közönség számára is érthető legyen. Így biztosítható az eredmények széles körű megismertetése.
  • Egy adott szűkebb szakterület legújabb eredményeit bemutató, összefoglaló (review) jellegű cikkeket is szívesen fogadunk.

Formai követelmények:

  • A tudományos publikációktól általában elvárt alapelemek és felépítés (cím, szerzők és intézmények listája, tartalmi kivonat, fejezetekre való tagoltság, irodalomjegyzék, stb.)
  • A szöveget Microsoft Word (doc, docx) vagy Open Office (odt) formátumban várjuk.
  • A lapméret B5-ös. A cikkek terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 10 oldalt (összefoglaló jellegű cikk esetén a 15 oldalt).
  • Az illusztrációkat elektronikus formátumban a dokumentumba ágyazva is, és külön fájlokban is kérjük beküldeni. Az Űrtan Évkönyv elektronikus változatában lehetőség van színes ábrák megjelentetésére, de az esetleg elkészülő nyomtatott kiadványra való tekintettel ezeknek fekete-fehér változatban is pontosan értelmezhetőknek kell maradni.


A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt.

Az Űrtan Évkönyvvel kapcsolatos felvilágosítás az evkonyv@mant.hu e-mail címen kérhető.

Az Űrtan Évkönyv legutóbbi számai:

Űrtan Évkönyv az űrkorszak ötvenedik évében (az Asztronautikai Tájékoztató 58. száma, MANT, Budapest, 2007, 134 oldal, pdf formátum, 3,88 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2007 (az Asztronautikai Tájékoztató 59. száma, MANT, Budapest, 2008, 124 oldal, pdf formátum, 6,58 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2008-2009 (az Asztronautikai Tájékoztató 60-61. száma, MANT, Budapest, 2010, 137 oldal, pdf formátum, 4,97 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2010-2011 (az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma, MANT, Budapest, 2012, 100 oldal, pdf formátum, 4,76 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2012 (az Asztronautikai Tájékoztató 64. száma, MANT, Budapest, 2013, 112 oldal, pdf formátum, 8,6 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2013 (az Asztronautikai Tájékoztató 65. száma, MANT, Budapest, 2014, 96 oldal, pdf formátum, 6,9 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2014 (az Asztronautikai Tájékoztató 66. száma, MANT, Budapest, 2015, 128 oldal, pdf formátum, 9,3 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2015 (az Asztronautikai Tájékoztató 67. száma, MANT, Budapest, 2016, 112 oldal, pdf formátum, 8,5 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2016 (az Asztronautikai Tájékoztató 68. száma, MANT, Budapest, 2017, 104 oldal, pdf formátum, 8,8 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2017 (az Asztronautikai Tájékoztató 69. száma, MANT, Budapest, 2018, 88 oldal, pdf formátum, 6,4 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2018 (az Asztronautikai Tájékoztató 70. száma, MANT, Budapest, 2019, 140 oldal, pdf formátum, 9,3 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2019 (az Asztronautikai Tájékoztató 71. száma, MANT, Budapest, 2020, 96 oldal, pdf formátum, 7,2 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2020 (az Asztronautikai Tájékoztató 72. száma, MANT, Budapest, 2021, 151 oldal, pdf formátum, 7,2 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2021 (az Asztronautikai Tájékoztató 73. száma, MANT, Budapest, 2022, 94 oldal, pdf formátum, 13,1 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2022 (az Asztronautikai Tájékoztató 74. száma, MANT, Budapest, 2023, 69 oldal, pdf formátum, 10,2 Mbyte)