Rólunk

A Magyar Asztronautikai Társaságról – dióhéjban

Felépítés   /  Alapszabály / Jegyzőkönyvek / Belépés magánszemélyeknek / Belépés vállalkozásoknak   /  1%  /  Díjak

 
Cím: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Adószám: 19011084-1-41
Bankszámla: CIB Bank 10700024-49478701-51100005. 
  

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az 1956-ban megalakult TTIT Asztronautikai Bizottsága, illetve a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Központi Asztronautikai Szakosztálya jogutódjának tekinti magát. 

A MANT alapvető célja az űrkutatás és űrtevékenység valamennyi területéhez kapcsolódó szakszerű tudományos ismeretterjesztés. Ennek érdekében szervezi táborait, pályázatait, konferenciáit, tart előadásokat és más rendezvényeket. Ismeretterjesztő egyesület lévén ügyel arra, hogy feladatait tudományos megalapozottsággal lássa el. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a hazai űrkutatóhelyekkel.

A MANT örömmel fogadja, lehetőségeihez mérten támogatja a tagok ismeretterjesztéssel kapcsolatos önálló kezdeményezéseit, egyúttal azon fáradozik, hogy saját tagságát évről évre bővítse. Ezeknek a céloknak a megvalósítását segítik a MANT szakcsoportjai és helyi csoportjai.

A tagdíj összege 2023-tól

  • magánszemélyek számára
    • rendes tagoknak 10 000 Ft
    • diákok és nyugdíjasok számára 5 000 Ft
    • érdemes tagoknak 1 000 Ft
    • pártoló tagoknak minimum 20 000 Ft;
  • vállalkozásoknak 100 000 Ft évente.

 

 A beérkező tagfelvételi kérelmeket az Elnökség negyedévente egyszer bírálja el, a jelentkezőket ezt követően értesítjük. Tagi jogviszonya onnantól lesz hivatalos, hogy a tagfelvételt az Elnökség jóváhagyta és beérkezett hozzánk az első tagdíjbefizetése.

A tagdíjat át tudja utalni, vagy az ország bármelyik CIB bankfiókjában be tudja fizetni közvetlenül a bankszámlánkra (10700024-49478701-51100005).

MANT_Felfedezok_Napja_2018_felulrol (1)

A MANT űrkutatással kapcsolatos kiadványokat (hírleveleket, évkönyvet) jelentet meg, melyekhez az egyesület tagjai – éves tagsági díjuk fejében – illetményként juthatnak hozzá. A MANT célja, hogy a szélesebb körű érdeklődésre számot tartó témákat összefoglaló kiadványok (űrkutatási évkönyv, egyes űrkutatási ismeretterjesztő könyvek, stb.) mind szélesebb körhöz eljuthassanak.

A tagok joga még az egyesületi programokon való kedvezményes (néhány kivételtől eltekintve ingyenes) részvétel, az egyesületi célok megvalósításában való közreműködés. A tagok kötelessége a MANT Alapszabályának betartása, az egyesület számára tett önkéntes vállalások elvégzése.

A beérkező tagfelvételi kérelmeket az Elnökség negyedévente egyszer bírálja el, a jelentkezőket ezt követően értesítjük.

A MANT szakembereink segítségével biztosítja Magyarország képviseletét a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségben (IAF) és a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiában (IAA).