2021-06-30

Mindenki számára elérhető az Űrtan Évkönyv 2020

Tavasszal elkészült az Űrtan Évkönyv 2020 (az Asztronautikai Tájékoztató 72. száma), benne hét különböző szakmai-ismeretterjesztő írás gazdag témakínálatával. A 151 oldalas könyvet tagtársaink nyomtatott változatban, 2021. évi tagdíjuk fejében illetményként kapták és tagi bejelentkezésükkel honlapunkról elektronikus (pdf) változatához is hozzáférhettek.

Ahogy ígértük, könyvet az év második felében nyilvánosan is elérhetővé tesszük minden érdeklődő számára, pdf formátumban.

Az Űrtan Évkönyv 2020 tartalmából:

Válogatás az űrkutatás 2020-as eredményeiből
A kereskedelmi célú kitermelés tulajdonjogi kérdése a világűrjogban (Punczman Ádám Tamás)
A Cluster kvartett húsz éve vizsgálja a földi magnetoszférát (Tátrallyay Mariella)
A holdi meteoritok szerepe Földünk égi kísérőjének kutatásában (Rezes Dániel)
Napfoltcsoportok visszafejlődési sajátságai nagy felbontású idősorok vizsgálata alapján (Muraközy Judit)
A Solar Orbiter napszonda (Madár Ákos, Opitz Andrea, Szalai Sándor, Kecskeméty Károly, Dósa Melinda, Erdős Géza, Tróznai Gábor)
Űrfotometria – a kialakulástól a kiteljesedésig (Szabados László)
Az űrtávcsövek szerepe a planetáris asztrokémiában (Futó Péter)
A Magyar Asztronautikai Társaság 2020. évi tevékenysége – beszámolók
Dr. Abonyi Ivánnéra emlékezünk

Honlapunkon, az Űrtan Évkönyv oldalán a korábbi évek köteteinek anyaga is hozzáférhető.