2021-04-04

Megjelent az Űrtan Évkönyv 2020

Elkészült az Űrtan Évkönyv 2020 (az Asztronautikai Tájékoztató 72. száma), benne hét különböző szakmai-ismeretterjesztő írás gazdag témakínálatával. A 151 oldalas könyvet tagtársaink nyomtatott változatban, 2021. évi tagdíjuk fejében illetményként kapják. Addig is, amíg a postázást meg tudjuk oldani, az Űrtan Évkönyv 2020 elektronikus (pdf) változatához is hozzáférhetnek, ha bejelentkeznek honlapunk MANT-tagok számára fenntartott szekciójába.

A könyvet az idei év második felében nyilvánosan is elérhetővé tesszük minden érdeklődő számára, pdf formátumban.

Az Űrtan Évkönyv 2020 tartalmából:

Válogatás az űrkutatás 2020-as eredményeiből
A kereskedelmi célú kitermelés tulajdonjogi kérdése a világűrjogban (Punczman Ádám Tamás)
A Cluster kvartett húsz éve vizsgálja a földi magnetoszférát (Tátrallyay Mariella)
A holdi meteoritok szerepe Földünk égi kísérőjének kutatásában (Rezes Dániel)
Napfoltcsoportok visszafejlődési sajátságai nagy felbontású idősorok vizsgálata alapján (Muraközy Judit)
A Solar Orbiter napszonda (Madár Ákos, Opitz Andrea, Szalai Sándor, Kecskeméty Károly, Dósa Melinda, Erdős Géza, Tróznai Gábor)
Űrfotometria – a kialakulástól a kiteljesedésig (Szabados László)
Az űrtávcsövek szerepe a planetáris asztrokémiában (Futó Péter)
A Magyar Asztronautikai Társaság 2020. évi tevékenysége – beszámolók
Dr. Abonyi Ivánnéra emlékezünk

Honlapunkon, az Űrtan Évkönyv oldalán a korábbi évek köteteinek anyaga hozzáférhető.