2009-09-22

Ûrkutatási pályázatok - diákoknak és tanároknak is

Minden évben két középiskolás diák – egy fiú és egy lány –, valamint felnőtt kísérőjük kép­visel­heti hazánkat az amerikai Nemzetközi Ûrtáborban. A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) most megújítja hagyományos pályázati rendszerét. A 2010 nyarán megrendezendő táborba
utazó diákoknak újfajta, izgalmas megmérettetésen kell átesniük. Ettől az évtől kezdve a kísérőtanár szerepére is pályázni lehet. A harmadik újdonság, hogy a látássérült gyerekek külön kategóriában indulhatnak a diákpályázaton. Közülük a győztesek a huntsville-i Nem­zet­közi Ûrtábor egy speciális, vakok és gyengénlátók számára átalakított változatán vehetnek részt, 2010 őszén.

A MANT, mint 1992 óta minden évben, most is pályázat útján szeretné kiválasztani, hogy melyik két magyar középiskolás utazhat Amerikába. Az Alabama állam­beli Huntsville-ben, az Ûr- és Rakétaközpontban megrendezendő tábor mindig életre szóló élményt jelent az oda eljutóknak: a diákok megismerkednek az űrkutatással és az emberes űrtevékenységgel, kipróbálhatják magukat űrhajósoknak szóló szimulátorokban (sétálhatnak például „holdi gravitáció­ban”, szimulátorban vezethetik az amerikai űrrepülőgépet, búvárok segítségével víz alatti szerelése­ket végezhetnek), amerikai űrhajósokkal találkozhatnak, barátságokat köthetnek.

A Nemzetközi Ûrtáborba utazó egy-egy középiskolás fiúnak és lánynak idén is a MANT pályázatán kell a legjobb eredményt elérnie. Újításként nem csak az eddig szokásos esszéírásban mérhetik össze a diákok a tudásukat, hanem más izgalmas feladatokban is. Továbbra is lehet természetesen dolgozatot írni, de a választható feladatok közt szerepel grafika, poszter készítése, tervezési munka, valamint egy kérdéssor megválaszolása is. Az idei pályázat témája – Ugródeszka: a Hold – kapcso­ló­dik a holdraszállás 40. évfordulójához, de egyútal napjaink űrkutatásának egyik aktuális kérdéséhez is: térjenek-e vissza űrhajósok a Holdra, illet­ve mi legyen a Naprendszer felfedezésének következő állomása. A pályázaton nem csak a közép­isko­lá­sok (15-18 évesek), hanem fiatalabbak is indulhatnak. A 10-14 éves korosztály legjobbjai is érté­kes jutalmakban részesülnek. Amit pedig minden résztvevő elnyer: kreatív feladatok megoldása során olyasmivel foglalkozhat, amit nagyon szeret – az űrkutatással. A pályázat beadási határideje 2010. február 10. A kiírás pontos részletei a MANT honlapján olvashatók: www.mant.hu/diakpalyazat

A két győztes diákot 2010-ben először kísérheti olyan magyarországi tanár, akit a MANT a felhívá­sára jelentkező pedagógusok közül választ ki. A kísérő Huntsville-be érve a gyerekektől külön, egy tanári űrtáborban vesz részt. Itt az élmények mellett az űrkutatással, annak az oktatásban való hasz­nosításával kapcsolatos ismeretekhez is jut. A korszerű módszertani ismereteket aztán saját munkája során alkalmazhatja, itthon továbbadhatja. A tanári jelentkezések határideje 2009. november 15. A pontos feltételek, a ki­töltendő adatlap ugyancsak a MANT honlapján található meg: www.mant.hu/tanaripalyazat

A látássérült pályázók közül a legjobb pályaművet benyújtó vak, és a legeredményesebb gyengén­látó, angolul társalgási szinten beszélő fiatal juthat el a speciális amerikai űrtáborba. A MANT az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal együttműködve az utazáshoz felnőtt kísérőt biztosít. A feltételek a diákpályázati kiírásban megtalálhatók.

Ûrkutatási pályázatok - diákoknak és tanároknak is – sajtóközleményünk teljes szövege