2022-08-24

Magyarokkal bővült a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tagsága

A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (International Academy of Astronautics, IAA) 1960-ban alakult meg Kármán Tódor kezdeményezésére. Az ENSZ által 1996-ban elismert független nemzetközi szervezet célja az űrtevékenység fejlesztésének előmozdítása, és azon egyének szakmai teljesítményének elismerése, akik a tudomány és a technika űrkutatáshoz kapcsolódó ágaiban jelentőset alkottak. A szervezet székhelye Párizsban, Franciaországban található.

Az IAA négy szekcióban (alaptudományok, műszaki tudományok, élettudományok, társadalomtudományok) választja tagjait, amelyek száma több mint 80 országot képviselve eléri az 1300 főt. Az Akadémia a nemzetközi tudományos együttműködés segítésére szimpóziumokat, tanácskozásokat szervez, kiadványokat jelentet meg. Ezek egyike az Acta Astronautica című szakfolyóirat. Az elmúlt évtizedek során számos nemzeti tudományos akadémiával alakítottak ki együttműködést. Az idei tagválasztási eljárást követően a szervezetnek hét magyar tagja van (1 tiszteleti tag és 6 rendes tag).

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tagjainak kezdeményezésére a 2018 nyarán lezárult tagválasztási eljárás során az IAA műszaki tudományok osztályának levelező tagjává választották Solymosi Jánost, a MANT korábbi elnökét, a BHE Bonn Hungary űrtechnológiai igazgatóját. Egy évvel később, 2019 nyarán Dr. Bacsárdi László, a MANT alelnöke, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék egyetemi docense lett levelező tagja a szervezetnek. Idén nyáron mindkettőjüket rendes taggá választották.


„Az Akadémia eljárásrendje alapján a levelező tagokat leghamarabb három év elteltével lehet rendes taggá felterjeszteni. Három tag ajánlása kell hozzá, ezt követően egy bizottság rangsorolja a felterjesztéseket, végül az Akadémia teljes tagsága szavaz a tagfelvételről. Nálam pont a minimális három év telt el, ráadásul külön megtiszteltetés, hogy az idén 90. évét ünneplő Almár Iván és Both Előd, az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának egykori elnöke mellett személyesen Jean-Michel Contant, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia főtitkára terjesztett fel rendes tagnak” – mondta Bacsárdi László.

Bacsárdi László és Solymosi János akadémikusi oklevelüket 2022. szeptember 17-én vehetik át a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia ünnepi rendezvényén, amelyet a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszussal egyidejűleg szerveznek meg Párizsban.