2013-01-18

Csillagászattörténeti kötet Sztrókay Kálmán ismeretterjesztő szakíróról

A csillagászati szakkört vezető fizikatanár az ismeretterjesztés fortélyait tőle leste el. Az amatőrcsillagász mozgalom meghatározó egyénisége számára Az ember és a csillagok generációs olvasmányélményt jelentett. A neves csillagászattörténész első égbolttérképét ennek a kötetnek a belső borítójáról másolta le. A precíz idős mérnökembert a nagybátyjától ajándékba kapott Barkácskönyv vezette műszaki pályára. A fizikai tudományok doktora kisiskolásként robbanóanyagot és könnygázt kísérletező könyveinek segítségével állított elő. Sok száz, sőt több ezer hasonló példát említhetnénk. Sztrókay Kálmán (1886-1956) ugyanis a huszadik század első felének talán legkiválóbb tudományos és műszaki ismeretterjesztője. Közel négytucat, sok esetben több kiadást megért népszerűsítő könyv szerzője, melyek félmillió példányban keltek el. Az életrajzi kötet bemutatja családi hátterét, tanulmányait és szakmai munkásságát. Elsőként vállalkozik Sztrókay eleddig ismeretlen arcának, sőt arcainak bemutatására. Megismerhetjük a találmányokat jegyző feltalálót. A lapok sorsát szívén viselő főszerkesztőt. A Kosztolányival baráti viszonyt ápoló szépírót és színpadi szerzőt. Balzac és Verne műfordítóját. A Karinthyval és az Oscar-díjra jelölt Kordával úttörő filmest. A könyv gazdag dokumentumtárral, legnépszerűbb írásainak részleteivel, nyomtatásban elsőként most olvasható műveinek anyagával alkot egységes egészet.

A kötet szerzője Rezsabek Nándor mérnök, többkötetes csillagászattörténeti szakíró, a patinás csillagászati szervezet, az Albireo Amatőrcsillagász Klub elnöke. A mű előszavát Csaba György Gábor csillagász-tanár (Albireo Amatőrcsillagász Klub), Sztrókay Kálmán szellemiségének méltó örököse jegyezte. A könyvet Dr. Bencze Gyula tudományos tanácsadó (MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet), Keszthelyi Sándor csillagászattörténész (Pécsi Tudományegyetem) és Komáromi Csaba tudományos munkatárs (Petőfi Irodalmi Múzeum) lektorálta.

A kiadvány ára 1890 Ft. További információ a sztrokaykonyv@freemail.hu e-mail címen kérhető.