2009-02-28

Ûrtan Évkönyv 2007

Röviden beszámolunk Társaságunk rendezvényeiről, s közöljük a diákok számára kiírt űrkutatási esszépályázatunk középiskolás győzteseinek - a legjobb helyezést elért lánynak és fiúnak - a dolgozatát is. Az Évkönyvben emellett bővebben olvashatunk Charles Simonyinak a Nemzetközi Ûrállomáson végzett Pille-kísérleteiről, a Simonyival létrehozott ametőrrádiós kapcsolatokról, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia űrterminológiai aktivitásairól. Régebbi cikkeinek visszaidézésével megemlékezünk 2007-ben elhunyt főtitkárhelyettesünkről, Dr. Mészáros Istvánról.

Az Ûrtan Évkönyv 2007 (az Asztronautikai Tájékoztató 59. száma) már nyomtatásban is megjelent, tagjaink illetményként megkapják. A kötet anyaga elektronikus formában elérhető a honlapunkról, erre a linkre kattintva.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az Ûrtan Évkönyv 2007-ben függelékként közölt név- és tárgymutatók (Horváth András és Szabó Attila az Ekren Kiadónál megjelent Ûrkorszak c. könyvének pótlólagos "tartozékai") elektronikus formában (pdf dokumentumként) külön is letölthetők a MANT honlapjáról. Ezután kinyomtathatók, és célszerűen az Ûrkorszak című könyvbe helyezhetők.