2010-11-27

Tájékoztató a 2009-ben beérkezett SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról

Társaságunk 1998. év óta közhasznú szervezeti minősítéssel rendelkezik. Bírósági nyilvántartási számunk: 413/1989. Az álalunk végzett közhasznú tevékenység: Közérdek, közhaszon (az alapszabály szerint):
– tudományos tevékenység
– oktatás, nevelés, képességfejlesztés, tehetségfelkutatás, ismeretterjesztés
– kulturális örökség megóvása, tudománytörténet
– környezetvédelem, távérzékelés, a világűr békés célzatú kutatása, felhasználása, megóvása

Célunk, hogy (alapszabály 2. §):

1./ Az 1986-ban alapított Magyar Asztronautikai Társaság célja az űrkutatás és az űrhajózás (továbbiakban űrtan) művelése, a világűrkutatással kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése, az űrtan által elért új ismeretek hasznosítása a világűr és ezen belül a Föld védelmére, az új kutatási eredmények széleskörű terjesztése útján az ilyen irányú közművelődés elősegítése, az űrtan által összefogott tudományágak közti együttműködés előmozdítása.

2./ A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében, mint önálló jogi személy a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (továbbiakban: MTESZ) tagegyesületeként, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény keretei között társadalmi szervezetként és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint, mint közhasznú szervezet működik. Ezen közhasznú célt segíti elő a magánszemélyek rendelkezése szerint átutalt szja 1%-os összege. 2009. évben ezúton 699 754 Ft forráshoz jutottunk. Ebből a tárgyévben működésre 200,926.- forintot, cél szerinti tevékenységre 468,827.- forintot használtunk fel.