2009-11-20

Tájékoztató a 2008-ban beérkezett SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról

A Magyar Asztronautikai Társaság az 1996. évi CXXVI. Tv. 6.§.(3). előírása alapján az alábbi közleményt teszi:

Társaságunk 1998 év óta közhasznú szervezeti minősítéssel rendelkezik. Bírósági nyilvántartási számunk: 413/1989

Az általunk végzett közhasznú tevékenység:

Közérdek, közhaszon (az alapszabály szerint):
- tudományos tevékenység
- oktatás, nevelés, képességfejlesztés, tehetségfelkutatás, ismeretterjesztés
- kulturális örökség megóvása, tudománytörténet
- környezetvédelem, távérzékelés, a világűr békés célzatú kutatása, felhasználása, megóvása

Célunk, hogy
(alapszabály 2. §):
1./ Az 1986-ban alapított Magyar Asztronautikai Társaság célja az űrkutatás és az űrhajózás (továbbiakban űrtan) művelése, a világűrkutatással kapcsolatos szakmai ismeretek terjesztése, az űrtan által elért új ismeretek hasznosítása a világűr és ezen belül a Föld védelmére, az új kutatási eredmények széleskörű terjesztése útján az ilyen irányú közművelődés elősegítése, az űrtan által összefogott tudományágak közti együttműködés előmozdítása.
2./ A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében, mint önálló jogi személy a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (továbbiakban: MTESZ) tagegyesületeként, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény keretei között társadalmi szervezetként és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint, mint közhasznú szervezet működik.

Ezen közhasznú célt segíti elő a magánszemélyek rendelkezése szerint átutalt szja 1%-os összege. 2008. évben ezúton 669,296 Ft forráshoz jutottunk. Ebből a tárgyévben működésre 200,789.- forintot, cél szerinti tevékenységre 468,507.- forintot használtunk fel.