2010-05-04

Roósz András az MTA rendes tagja

Roósz András mérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézetének intézeti igazgatója, az MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi tanár. A 65 éves tudós 2004 óta az MTA levelező tagja. Szűkebb szakterülete az anyagtudomány. Termodinamikailag megalapozott eljárást dolgozott ki sokalkotós ötvözetrendszerek egyensúlyi fázisdiagramja likvidusz és szolidusz felületeinek számítására. Irányításával több jelentős eredményt értek el kutatók. Sikerült például egyedi berendezést építeni és eljárást kidolgozni a mágneses keverés által keltett olvadék áramlása, kristályosodott szerkezeti hatásának a tanulmányozására nemzetközi kutatócsoportokkal együttműködve. Az eljárás űrkísérleti célokra is felhasználható.

Az MTA 39 új rendes tagjáról