2013-07-03

Megkezdődhetnek az ESA-csatlakozási tárgyalások

A Kormány 1391/2013. (VII. 2.) Korm. határozata Magyarországnak az Európai Ûrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről

A Kormány – elismerve az űripar növekvő jelentőségét és az űrtevékenység keretében a nemzetközi együttműködések kiemelt fontosságát – a hazai űripari ágazat további fejlődése érdekében támogatja az Európai Ûrügynökséggel fennálló kölcsönös kapcsolat megtartását és esetleges további mélyítését, ennek érdekében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert vagy a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személyt, hogy értesítse az Európai Ûrügynökség képviselőit arról, hogy Magyarország meg kívánja kezdeni a teljes jogú tagságról szóló csatlakozási tárgyalásokat, amelynek keretében tisztázza a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratívfeltételeit;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Ûrügynökség képviselőivel folytatandó csatlakozási tárgyalások keretében, a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratív feltételeinek ismeretében, a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával mérje fel és értékelje Magyarország teljes jogú tagságának nemzetgazdasági hatásait.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. október 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Ûrvilág híre