Tiszteleti tagunk búcsúztatása 2021-11-24

Megemlékezés dr. Szabó Józsefről

Visszaemlékezés Dr. Szabó Józsefre

Prof. dr. Szabó József Zoltán nyugállományú repülő vezérőrnagy úr temetése 2021.november 29-én hétfőn 15:00 órakor Budapesten, a Fiumei úti sírkertben lesz. A család kérése, hogy virágok és koszorúk helyett életének rövid bemutatásával emlékezzünk meg néhai tiszteleti tagunkról. A visszaemlékezést Vizi Pál Gábor, a MANT elnökségi tagja állította össze.

Mély fájdalommal búcsúzik a Magyar Asztronautikai Társaság dr. Szabó József nyugállományú repülő vezérőrnagy úrtól, a Magyar Tudományos Akadémia doktorától, aki egész életében végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenységének köszönhetően felbecsülhetetlen jelentőségű örökséget hagyott maga után.

Felkészítő felelőse volt az első magyar űrhajós űrrepülésének és a tudományos program kidolgozásának vezetője volt katonai vonalon. Így a magyar űrrepülés során tartalmas és kiterjedt tudományos programot sikerült végrehajtani, mely program máig meghatározó a magyar űrkutatásban.

Kezdetektől a KASZ (a MANT elődje) majd a MANT tagjaként számos szervező, tudományos ismeretterjesztő tevékenységet végzett és előadást tartott. Évtizedes elnökségi munkájával segítette társaságunkat.

Fonó Albert díjas, 2012-től a MANT tiszteleti tagja.

Szemelvények a MANT-ban végzett tevékenységéről:
1977. november 25-én a Kossuth Lajos téri MTESZ Székházban a KASZ tartott ülést az űrkorszak huszadik életévében. Szabó József „Húsz éves az űrkutatás” címmel tartott előadást. Az előadás cikk változata megjelent az Asztronautikai Tájékoztató 33. számában (1978), „20 éves az űrkutatás” címmel.
1981. május 19. Szabó József: A „békés cél” és a katonai felhasználás világűrjogi problémái.
1982. február 19-i ülésén az Intézőbizottság tagjai a munkabizottságok patronálását kapták feladatukul. Szabó József a Világűrjogi Munkabizottság teendőinél segédkezett.
Az 1984. december 10-én (a KASZ alakuló ülésének évfordulóján) rendezett 25 éves KASZ emlékülést Nagy István György vezetése mellett Abonyi Ivánné, Horváth András és Szabó József vezette.
1985. április 11-én az Interkozmosz 20. és Jurij Gagarin űrrepülésének 24. évfordulóján „Gagarin – híd a múlt és a jövő között” tartott előadást.
2010. május 13-án a „Berci 30” rendezvényen a magyar űrrepülés felkészítő felelőseként emlékezett vissza.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a honvédelem érdekében huzamos időn át végzett eredményes tevékenységéért, a Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak szervezetei érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréséül az Aranykor Kitüntető Cím arany fokozatát adományozta részére.

A MANT saját felvétele Prof. Dr. Szabó József visszaemlékezése Farkas Bertalan repüléséről:
http://archive.galileowebcast.hu/20100513_Berci30_MANT/20100513_Berci30MANT_O_FerenczCs-SzaboJ.mp4
9perc 0másodperctől

Életútja: Szabó József Zoltán 1928-ban született Szentsimon községben. Középiskolai tanulmányai után 1947-ben bevonult a hadseregbe. A Honvéd Kossuth Akadémia repülőtagozatán 1949. március 14-én avatták tisztté. 1950-1955 között a Szovjetunió Légierő Akadémián tanult. Ezt követően különböző szintű vezetői beosztásokban dolgozott. Tíz éven át volt az MN repülőfőnökének első helyettese, majd nyugállományba vonulásáig - 1988-ig - repülőfőnöke. Vadászrepülőként közel harminc évig repült motoros és sugárhajtású repülőgépeken.

Gagarin űrrepülésének hatására megismerkedett az űrdinamika legfontosabb kérdéseivel. 1969-ben a hadtudomány kandidátusa, majd 1988-ban a hadtudomány doktora tudományos fokozat birtokosa lett. Több mint két évtizede aktívan részt vesz a ZMKA- ZMNE és a BME keretében a felsőoktatásban, a tudományos fokozatszerzés és a doktoranduszképzés eljárásaiban, a repülés, az űrhajózás és az űrdinamikai kérdések művelésében.

Az első magyar űrrepülés előkészítésében 1976-tól vett részt. Tagja volt a Legfelsőbb Állami Bizottságnak, mint szakértő.

Több száz azon tudományos cikkek, tanulmányok száma, amelyekben szakterülete történetét és aktuális kérdéseit dolgozta fel. Több lexikon - űrhajózási, repülési és hadtudományi - összeállításában vett részt kidolgozóként, főszerkesztőként. Szerkesztette a Repülés Világa című szakmai tudományos folyóiratot, legutóbb a magyar repülés évkönyvének a Magyar Szárnyaknak a főszerkesztője volt.

Tagja volt az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottságának és más tudományos testületeknek.

Az 1990-ben megalakult Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) alapító alelnöke volt, majd 1995 és 2004 között három cikluson át az elnöki tisztséget töltötte be. A Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagja volt. Ezen idő alatt közvetlen vagy közvetett formában egyetemek több oktatójának segített tudományos karrierjében, egyetemi tanárrá válásában. A több évtizeden át kifejtett oktató-tudományos kutatói tevékenysége és az MHTT élén végzett tervező, szervező, irányító munkája elismeréseként az MHTT elnöksége a Tanárky Sándor-díjat adományozta részére.

Nyugdíjazása után, a műszaki egyetemi oktatásban vesz részt, a mérnökjelölteknek a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben hat féléven keresztül oktatta az Űrdinamika tantárgyat. Rendszeresen tartott előadást az Óbudai Egyetemen a Kutatók Éjszakáján.

Források:
Információ Prof. DR. Szabó József Zoltán családjától.
Horvai Ferenc: EGYESÜLETÜNK 50 ÉVES TÖRTÉNETE - Magyar Asztronautikai Társaság Budapest, 2006
https://honvedelem.hu/hirek/elhunyt-dr-szabo-jozsef-nyugallomanyu-vezerornagy.html?fbclid=IwAR1ALGkpt8bGDCLzx4hEt0z_AVGrQK_fLscEw9S2MyiiTzbMIBwcRWeBJNM
https://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2021/10/11/prof-dr-szabo-jozsef-ny-repulo-vezerornagy-2021-oktober-6-csatlakozott-az-egi-kotelekhez
https://www.mhtt.eu/oldsite/szabo_jozsef.html
http://archive.galileowebcast.hu/20100513_Berci30_MANT/20100513_Berci30MANT_O_FerenczCs-SzaboJ.mp4