2022-05-24

MANT Közgyűlés 2022. május 24-én

A Magyar Asztronautikai Társaság idén május 24-én, 15 órai kezdettel, online tartja éves közgyűlését. A meghívót alább olvashatják, de tagjainknak emailben is megküldtük. Tagjaink bejelentkezve megtalálják a Zoom-linket és a közgyűlési anyagok tervezetének linkjét is.

Rendes és ifjúsági tagjaink fontos feladata a közgyűlésen való részvétel. Tiszteletbeli, pártoló és ifjúsági tagjaink szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vesznek részt.

Felhívjuk szavazati joggal rendelkező tagjaink figyelmét, hogy a közgyűlésen való részvétel feltétele a 2022. évi tagsági díj befizetése. Amennyiben nem biztos benne, hogy tagdíja rendezett-e, kérjük, érdeklődjön az iroda@mant.hu címen, vagy a +36 20 9352 114 telefonszámon!

tisztelettel,

Kovács Kálmán s.k.
elnök

MEGHÍVÓ

a Magyar Asztronautikai Társaság éves rendes közgyűlésére

 Időpont: 2022. május 24. (kedd) 15.00 óra

 Helyszín: A közgyűlést online, Zoom platformon tartjuk, a linket tagjaink számára megküldjük. Azon tagjaink számára, akik nem rendelkeznek ehhez szükséges eszközzel, a következő helyszínen biztosítjuk a részvételi lehetőséget: BME EIT, 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület, C201

 Mivel a határozatképességhez a tagok 50%-a +1 szavazat szükséges, határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra összehívjuk 2022. május 24-én 16.00 órai kezdettel, amely a szabályok értelmében a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.

 Helyszín: Zoom, a linket tagjaink számára megküldjük. Azon tagjaink számára, akik nem rendelkeznek ehhez szükséges eszközzel, a következő helyszínen biztosítjuk a részvételi lehetőséget: BME EIT, 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület, C201

 Napirendi pontok:

1)       A 2021-es év mérlegbeszámolójának és közhasznúsági beszámolójának megvitatása és elfogadása

2)       A 2022-es év költségvetési tervének megvitatása és elfogadása

3)       Egyebek

 Megjegyzés: A mérlegbeszámolót szokás szerint a tagság részére hozzáférhetővé tesszük előzetes véleményezésre.

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az iroda@mant.hu címre küldött levélben a napirend kiegészítését kérhetik.

Budapest, 2022. május 8.

Tisztelettel:

Kovács Kálmán elnök sk.