MANT Diákpályázat 2020/2021

DIÁKPÁLYÁZAT - TURISTAÚT A KEDVENC ÉGITESTEDRE

A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata

Részletes pályázati felhívás

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!

A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.

A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

 

3. A pályázat kategóriái

A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

Idén először a Rajzolj! kategóriát külön pályázatként kezeljük, kizárólag a 11-14 éves korcsoport részére és a többi kategóriától elkülönítve bíráljuk!

Az ismeretterjesztő poszter és ismeretterjesztő prezentáció ezért külön kategóriát kapott.

 

A” feladattípus („Rajzolj!”)

 • Egyéni pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 • Csapatban pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 

B”– „C” – „D” – „E” – „F” – „G” feladattípusok

 • Egyéni pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 • az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

 • Csapatban pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 • az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

---

A csapatokról (minden kategória esetében:

 • A csapatok 2–4 főből állhatnak.

 • Egy diák csak egy csapatban indulhat.

 • Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.

 • A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál.

(Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15–18 éveskorcsoportot kell választani.)

4. A pályázat benyújtása

A pályázatokat egy online beadó felületen kérjük beadni, amely ezen a weboldalon keresztül érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsűri kizárólag csak az online beadófelületen keresztül leadott pályamunkákat értékeli!

5. A pályázat beadási határideje

Beküldési határidő: 2021. február 15. (hétfő23 óra 59 perc.

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre

Turistaút a kedvenc égitestedre

Mindenkinek másmilyen az ideális nyaralás. Van, aki heverészni szeret a forró homokban, van, aki hegyet mászna, vagy éppen múzeumokat járna. Ugyanígy mindenkinek más a kedvenc égitestje, amit szívesen meglátogatna. A tiéd melyik? És miért?

A kedvenc égitest kiválasztásához és bemutatásához számtalan szempontot találhatunk, példaként felsorolunk itt néhányat.

- Melyik égitestet választod, és miért? 
- Milyen űrhajóval utaznál? 
- Tervezz szkafandert! 
- Tervezz járművet, amellyel a választott égitesten közlekednél! 
- Milyen ételeket vinnél magaddal, hogyan válogatnád össze az útravalót? 
- Tervezd meg egy napodat a választott égitesten! 
- Tervezz terepgyakorlatot, terepi munkát az égitest felszínén!
- Milyen hosszú időre készülnél, kikkel szeretnél együtt utazni?

Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat!

7. A pályázó feladata

A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül.

(Mindegyik feladat témája a „Turistaút a kedvenc égitestedre”, ahogy a 6. pontban megfogalmaztuk.)

A” Rajzolj! (Rajz, számítógépes grafika) készítése)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – rajzot vagy számítógépes grafikát készítsen. A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás.

B” Írj! (Dolgozat készítése)

A pályázó feladata az, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású munkában – fejtse ki egy dolgozat formájában vagy egy rövid, irodalmi jellegű műben (novellában).

C” Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – egy Facebook-oldalt vagy egy weboldalt vagy egy blogot készítsen (erre szöveget, képet, videót, animációt és bármilyen további tartalmat elhelyezhet).

D” Vágj! (Videó)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai, vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – egy videót készítsen.

E” Kísérletezz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a kísérlet bemutatásáról)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – egy kísérletet vagy kísérletsorozatot végezzen és dokumentáljon.

F” Programozz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a program működésének bemutatásáról)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – egy programozási feladatot oldjon meg, valamint mutassa be és dokumentálja az elkészült program vagy modell működését.

G” Alkoss! (ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)

A pályázó feladata, hogy a „Turistaút a kedvenc égitestedre” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – ismeretterjesztő posztert vagy ismeretterjesztő prezentációt készítsen. A poszter maximális mérete A2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített, nyomtatott anyagok felhasználásával készített, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter. A prezentáció kizárólag elektronikus úton készíthető.

A fenti B, C, D, E, F és G feladattípus közül csak egyet kell választania a pályázónak.

Egy pályázó több feladatot is megoldhat, ebben az esetben a helyezési sorrend megállapításánál a legjobban sikerült feladatmegoldását vesszük figyelembe. (Több feladat megoldása esetén a legjobb feladat számít, a különböző feladatok részpontszámai nem adhatók össze.)

Az „A” Rajzolj! feladattípust önálló versenyként, külön bíráljuk, a B-C-D-E-F-G kategóriákban érkezett pályázatokat pedig együtt.

8. Formai követelmények

Minden kategóriában: a pályamunka címe lehetőleg ne egyezzen meg a kiírás címével, mert az megnehezíti a bírálatot.

Az „A” feladatnál a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban (de emellett DXF, PSD, CDR vagy JPG formátumban) kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni, de CDR, PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális fényképet, és ezt a fényképet töltsék fel a pályázati honlap beadófelületén keresztül.

A „B” feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok – ha mellékletként szerepelnek – nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az Internethivatkozásokat is! Kérjük, kerüljék el az olvasott forrásokból való szó szerinti szövegátvételt, hiszen az nem számít önálló munkának.

A „C” feladat esetében a pályaművet Facebook-oldal esetében Facebookon kell elkészíteni, és a Facebook-oldal linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Blogoldal esetében egy blogszolgáltatónál (pl. blog.hu) kell elkészíteni, és a blog linkjét pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Weboldal esetében tetszőleges technikai eszközök használatával (pl. Google Sites, Drupal, saját fejlesztés stb.) kell elkészíteni a weboldalt, és a weboldal linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni.

A „D” feladat esetében a pályaművet AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, és pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az „E” feladat esetében a pályamű alapjául szolgáló kísérlet videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a kísérlet elvének, működésének és eredményének szöveges összefoglalását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

Az „F” feladat esetében a pályamű videódokumentációját AVI vagy WMF formátumban kérjük elkészíteni, illetve a szöveges leírását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni (Youtube-videóként várjuk). A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

A „G” feladatnál a poszter esetében a pályaművet elsősorban PDF formátumban, prezentációt ppt, pptx, vagy pdf formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni.

9. Eredményhirdetés

A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2021 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át. A pályázat eredményét 2021. március 31-ig nyilvánosságra hozzuk.

10. Értékelés

Értékelési szempontok:

A” feladattípus („rajzpályázat”)

 • a feldolgozott téma tartalma, hitelessége;

 • a feldolgozás eredetisége, ötletessége;

 • a kidolgozottság gondossága

 • a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

B”– „C” – „D” – „E” – „F” feladattípusok

 • a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;

 • a feldolgozás eredetisége;

 • a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak

Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

A” feladattípus („rajzpályázat”)

11–14 éves korcsoport

A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

B”– „C” – „D” – „E” – „F” feladattípusok

EGYÉNI indulók:

11–14 éves korcsoport

A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

CSAPATOK részére

11–14 éves korcsoport

A 11–14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

15–18 éves korcsoport

A 15–18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapatnak a 2021-es MANT Űrtáborban két ingyenes helyet biztosít a MANT. Ha két főnél több tagból áll a csapat, a csapattagok a díjat feloszthatják a tagok között (pl. négytagú csapat minden tagja 50%-ot fizet), vagy két kiválasztott tag veszi igénybe az ingyenes helyeket.

A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első helyezetthez hasonlóan a kedvezmény két főre szól és a második, illetve harmadik helyezett csapatok is dönthetnek a kedvezmény felosztásáról a tagok között.

Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2021-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

12. Felhasználás

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen. A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.

Budapest, 2020. október 15.

Dr. Both Előd

a MANT elnöke

 

A MANT Diákpályázatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja.

Dr. Hirn Attila

a MANT főtitkára¶