2024-05-27

Lezajlott a beszámoló és tisztújító Közgyűlés

A Magyar Asztronautikai Társaság 2024. májusi Közgyűlésének helyszíne a Corner Rendezvényközpont (City Center Irodaház, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 12.) volt, a kezdési időpont 2024. május 25-én (szombaton) 9 óra. Mivel ekkor nem jelent meg a határozatképességhez elegendő számú tag, ezért a meghívóban írtak szerint a megismételt Közgyűlést azonos tervezett napirenddel 10 órai kezdettel tartottuk. Ez már a jelenlévők számától függetlenül határozatképes volt. Személyesen vagy meghatalmazás útján összesen 44 szavazati jogú tagtársunk vett részt a Közgyűlésen.

kozgyules2024

A napirenden szerepeltek a MANT 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai és gazdasági beszámolók, valamint az Ellenőrző Bizottságnak ezekről kialakított előzetes véleménye. A tagság által korábban írásban is megkapott beszámolókhoz Kovács Kálmán elnök és Arnócz István főtitkár fűzött szóbeli kiegészítéseket. A beszámolókat a Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Ezután következett a 3 évente esedékes tisztújítás. A jelöléseket Apáthy István, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette. Az elnök, a főtitkár, a három-három alelnök, illetve főtitkárhelyettes pozíciójára egy-egy jelölt volt. Az Elnökség 9 tagjának és 5 póttagjának helyére – a Közgyűlésen a jelölőlistára felkerült további egy fővel együtt – 17-en pályáztak. A szavazást követően a 2024–2027 közötti időszakra a MANT megválasztott tisztségviselői az alábbiak lettek:

Elnök: Kovács Kálmán
Főtitkár: Arnócz István
Alelnökök: Bacsárdi László, Frey Sándor, Sik András
Főtitkárhelyettesek: Nagy Dominik Gábor, Selemeci Áron, Székely Anna Krisztina
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Mihálka György
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Hirn Attila, Tátrallyay Mariella
Az Elnökség tagjai: Bartóki-Gönczy Balázs, Bérczi Szaniszló, Ehmann Bea, Hazadi Mátyás, Horvai Ferenc, Medvegy Anna, Remes Péter, Szalai Sándor, Vizi Pál Gábor
Az Elnökség póttagjai:  Árok Péter, Földváry Lóránt, Gyenge Ákos, Hafner Zoltán, Veress Zalán

A Közgyűlés egyhangú szavazással a MANT tiszteletbeli tagjává választotta Illés Erzsébet csillagászt, planetológust.

Az esemény zárásaként rövid tájékoztatás hangzott el a MANT 2024-es programjairól és gazdálkodási tervéről.

(Fotó: Schinagel András)