2008-06-02

Közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

a Magyar Asztronautikai Társaság Közgyűlésére

Időpont: 2008. június 17-én (kedd) 14.00 óra; amennyiben a Közgyűlés ekkor nem határozatképes, a Közgyűlést 14.30 órai kezdettel újból összehívjuk, amely a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.

Helyszín: a MTESZ Budai Székháza (Budapest, II. Fő u. 68., VII. emeleti 700-as nagyterem)

Napirend
- Elnöki megnyitó
- Főtitkári beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2007. évről
- A Gazdasági Bizottság beszámolója
- Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
- A MANT 2008-as várható tevékenysége
- Egyebek

Felhívjuk kedves Tagtársaink figyelmét arra, hogy az Elnökség 2008. március 19-i ülésén hozott határozatának, valamint az Alapszabály 11. §-a értelmében, a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlésre változatlan napirenddel, 14,30 órától kerül sor, mely ekkor már a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Az eltelt fél órában – amennyiben a megismételt Közgyűlésre sor kerül – dr. Kereszturi Ákos tart előadást "A HungaroMars és Phoenix expedíciók címmel".

Szíves megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítunk!

Javasoljuk a gépkocsival érkezőknek, hogy parkoljanak járművükkel a fölső rakparton vagy a Fő utcában – ahol éppen nem tiltott –, mert azok ingyenes parkolási helyek. A székház előtt egyébként fizetős-bedobós parkolási rendszer működik.

A meghívó letölthető PDF-formátumban.