2015-05-25

Beszámoló a májusi tisztújító közgyűlésről

A helyszín az ELTE TTK lágymányosi északi épülettömbje (0.79-es terem) volt. A 15 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, így azt – a meghívóban meghirdetett módon, a bevezető előadást követően – 16 órakor folytattuk. Ekkor már a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes volt a közgyűlés. Napirend előtt Szabó József tartott előadást a Voyager űrszondák pályájáról.

A közgyűlés napirendjén szerepelt az előző, 2014-es évről szóló beszámoló, amit Bacsárdi László főtitkár ismertetett. (A tagság a tárgyalt beszámolók szövegét előzetesen elolvashatta honlapunkon.) Röviden kitért a 2015 eleje óta történt eseményekre is, amelyek a tavalyi beszámolóba már nem kerülhettek bele. A beszámolókat – köztük a 2014. évi gazdasági beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját – a közgyűlés egyszerre, egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlésen átadtuk a MANT idei díjait. 2015-ben tiszteleti tag lett életművéért Horváth András, aki korábban a MANT elnöki és alelnöki tisztét is betöltötte. Fonó Albert-díjat kapott Mika János, a műholdas meteorológia területén végzett tudományos munkájáért, a MANT érdekében sok éven át kifejtett tevékenységért. Nagy Ernő-díjban részesült Hudoba György, fejlesztő és szervező tevékenységének elismeréseként. „A Magyar Asztronautikai Társaságért” oklevelet Székely Anna Krisztina kapta, a MANT érdekében végzett tevékenységéért.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a MANT 2015-es költségvetésének tervezetét.

A tisztújítást követően újabb 3 éves ciklusra a MANT elnöke lett Solymosi János, főtitkára Bacsárdi László. Rajtuk kívül 3-3 alelnököt és főtitkárhelyettest, 10 elnökségi tagot és az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját választották meg a MANT jelenlévő tagjai. A választott tisztségviselők teljes névsora itt olvasható.

A tisztújítás miatt szükségessé vált még az alapszabály módosítása, hiszen abban az új tisztségviselőket fel kell sorolni.

A hivatalos jegyzőkönyv és a közhasznúsági beszámoló szövege – ahogy a megelőző évek dokumentumai is – hamarosan elérhető lesz honlapunk erre szolgáló menüpontja alatt. A közgyűlésen készült fotók megtekinthetők képgalériánkban.