2011-02-12

Adó 1%

A Magyar Asztronautikai Társaság adószáma: 19011084-1-41.

Kezdődik a 2010-re vonatkozó személyi jövedelemadó (szja) bevallásának időszaka. Az első határidő hamarosan elérkezik: az egyéni vállalkozóknak a 1053-as számú bevallásukat február 25-ig be kell nyújtaniuk.

Ebben az évben is adott a lehetőség, hogy a magánszemélyek rendelkezzenek az összevont adóalap után megállapított, határidőre befizetett adó 1%-áról egy kiválasztott közhasznú társadalmi szervezet javára. Ehhez csupán egy nyilatkozat kitöltésére van szükség. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot lezárt, az adózó adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is el lehet juttatni a meghatározott határidőig (május 20-ig) az adóhatóságnak. (Egységes tehát a leadási határidő: az adómegállapítás módjától függetlenül május 20. Ráadásul a nyilatkozat akár külön, a bevallás benyújtása után is beküldhető az adóhatóságnak!)

Még egyszerűbben, a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, a nyomtatványgarnitúra részét képező perforált íven is lehet nyilatkozni. (Ezt az adóhatóság választja le a perforálás mentén, így az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie.). A nyilatkozattételre természetesen az egyre inkább elterjedő elektronikus bevallás űrlapján is lehetőség van.

Munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 10 nappal a határidő előtt, tehát május 10-ig. Adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot.

A hazai űrkutatók összefogását, az űrkutatási ismeretterjesztést és az ifjúság bevonását céljául kitűző társadalmi szervezet, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tavaly kevés híján 700 ezer forinthoz jutott az adófelajánlások nyomán, amit működésének és ifjúsági munkájának finanszírozására fordított. A MANT szerény tagdíjbevétele mellett elsősorban a különböző pályázatokon megszerzett forrásokból működik, amelyek ráadásul az utóbbi időben igencsak elapadtak. Az adóforintokra talán minden eddiginél nagyobb szükség van.

Az adófizetés kapcsán összeköthetjük a „kellemetlent” a hasznossal! Érdemes venni a minimális fáradságot, és kitölteni a bevalláshoz a rendelkező nyilatkozatot is. Meglepő módon az adózók túlnyomó többsége még mindig nem él ezzel a semmibe sem kerülő lehetőséggel, hogy valamely közhasznú szervezet általa is fontosnak tartott céljait támogassa az amúgy is befizetett adója 1%-ával! (Külön rendelkezés híján ez az 1% is az állami költségvetésbe folyik be.) Az érvényes rendelkezéshez fel kell tüntetni a Magyar Asztronautikai Társaság adószámát: 19011084-1-41.