2008-05-03

Adja adója 1%-át a MANT-nak!

Ebben az évben is adott a lehetőség, hogy a magánszemélyek rendelkezzenek az összevont adóalap után megállapított, határidőre befizetett adó 1%-áról egy kiválasztott közhasznú társadalmi szervezet javára. A január elsejétől hatályos törvénymódosítás megszüntette a régebbi „borítékos” rendszer kötelező jellegét az 1+1 százalékos (civil szervezeti + egyházi) felajánlásoknál. A rendelkező nyilatkozat az szja bevallás részévé vált, azzal együtt is benyújtható. (Az elektronikus változatban külön oldalt foglal el.) Ettől a felajánlási kedv növekedését, az érvénytelen nyilatkozatok arányának csökkenését várják. Fontos változás továbbá, hogy egységes lett a leadási határidő: az adómegállapítás módjától függetlenül május 20. (Így a rendelkező nyilatkozat lezárt, aláírt, névvel és adóazonosító jellel ellátott borítékban akár később, külön, a bevallás után is beküldhető az adóhatóságnak!)


A hazai űrkutatók összefogását, az űrkutatási ismeretterjesztést és az ifjúság bevonását céljául kitűző társadalmi szervezet, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tavaly 600 ezer forinthoz jutott az adófelajánlások nyomán, amit főként ifjúsági munkájának finanszírozására fordított. A MANT rendezvényei például a diákoknak minden évben kiírt esszépályázat, a nyaranta megrendezett Ifjúsági Ûrtáborok, az Ûrnap konferenciák, ifjúsági fórumok. Mivel a MANT szerény tagdíjbevétele mellett elsősorban a különböző pályázatokon megszerzett forrásokból működik, az adóforintokra is nagy szüksége van.


Az adófizetés kapcsán összeköthetjük a „kellemetlent” a hasznossal! Érdemes venni a minimális fáradságot, és kitölteni a bevalláshoz a rendelkező nyilatkozatot is. Meglepő módon az adózók túlnyomó többsége még mindig nem él ezzel a semmibe sem kerülő lehetőséggel, hogy valamely közhasznú szervezet általa is fontosnak tartott céljait támogassa az amúgy is befizetett adója 1%-ával! (Külön rendelkezés híján ez az 1% is az állami költségvetésbe folyik be.) Az érvényes rendelkezéshez fel kell tüntetni a Magyar Asztronautikai Társaság adószámát: 19011084-1-41. Egy kész, kinyomtatható rendelkező nyilatkozat is letölthető.


Gyakorlati tudnivalók a rendelkező nyilatkozat beküldéséhez:


  • A nyilatkozat postai úton a bevallással együtt, de akár attól függetlenül (még a bevallás leadása után) is eljuttatható az APEH-hez. A határidő május 20. A lezárt és a ragasztási felületen átnyúlóan aláírt borítékon feltétlenül legyen rajta az adózó neve és adóazonosító jele. A nyilatkozatot tartalmazó borítékot az APEH lakóhely szerint illetékes területi igazgatóságához kell postázni, a címek listája itt megtekinthető.
  • Lehetőség van ugyancsak május 20-áig személyesen leadni a nyilatkozatot tartalmazó, névvel és adóazonosító jellel ellátott borítékot az adóhivatalban.
  • Ha az adóbevallást a munkáltató készítette, akkor a borítékot legkésőbb május 10-éig adják át neki, így lesz ideje eljuttatni az adóhivatalhoz.