A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2004. október
Archívum

2004. X. szám október

Programjaink

Első magyar Mars-találkozó
Időpont: 2004. november 6., 9.00 – 18.00
Helyszín: ELTE TTK lágymányosi északi tömb, Konferencia terem (Bp. XI. Pázmány Péter st. 1/a.)

Szkeptikusok X. Országos Találkozója
Időpont: 2004. november 13. 10.00 – 17.00
Helyszín: A Szabadművelődés Háza (Székesfehérvár, Fürdő sor 3.)

Ifjúsági Találkozó (a rendezvény zártkörű, belépés csak a meghívottak részére)
Időpont: 2004. november 15.

Program-elõzetes

A DATA Szakosztály ülése: Horvai Ferenc: Beszámoló az IAF vancouveri kongresszusáról
Időpont: 2004. december 1. 18.00
Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, Múzeum u. 7.

ŰRTANítás 2004/II.
Időpont: 2004. december 4.
Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat (Budapest, II. Kitaibel Pál u. 1.)

Almár Iván: Felelősségünk a Naprendszer környezetvédelmében
Időpont: 2004. december 9. 18.00
Helyszín: Hauer Cukrászda (Budapest, VIII. Rákóczi út 47-49.)
A beszélgetést Dürr János (Tudományos Újságírók Klubja) vezeti

A Magyar Tudomány Napja

rendezvénysorozat előadásai a Budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban (Budapest, I. Sánc utca 3/b.)


november 5. (péntek) 10.00 óra: A GEMMA Első Magyar Űrküldetés Szimulátor avatása

Megnyitja: dr. Tóth József, a TIT alelnöke
Köszöntőt mond: Kovács Kálmáninformatikai és hírközlési miniszter, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke,
dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója és dr. Magyari Béla, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke
Házigazda: Zombori Ottó, az Uránia igazgatója

november 8. (hétfő) 18.00 óra: Szentpéteri László: Helymeghatározás, navigáció és térképészet műholdakkal
Utána űrszimulátor bemutató

november 10. (szerda) 18.00 óra:dr. Magyari Béla: Űrsikerek és űrkudarcok
Utána űrszimulátor bemutató

november 12. (péntek) 18.00 óra: Zombori Ottó: Csillagászat az űrkorszakban
Utána űrszimulátor bemutató

november 15. (hétfő) 18.00 óra: dr. Both Előd: Az Európai Űrügynökség (ESA) tervei
Utána űrszimulátor bemutató

november 17. (szerda) 18.00 óra: dr. Kelemen János: Csillagászat a világűrből
Utána űrszimulátor bemutató

november 19. (péntek) 18.00 óra: Sik András: A Mars-kutatás legújabb eredményei
Utána űrszimulátor bemutató

november 22. (hétfő) 18.00 óra: dr. Horváth András: Űrkrónika 2004 (a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz kutatásáról)
Utána űrszimulátor bemutató

Az SGF Kft-től tekintélyes mértékű jogi tagdíj érkezett. Köszönjük a támogatást!

A NASA amerikai űrügynökség a földkörüli térség kutatásához való sikeres hozzájárulásukért elismerő oklevéllel, Group Achievement Award díjjal tüntette ki az Európai Űrügynökség (ESA) Cluster programjánakvezető kutatóit, köztük a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet négy munkatársát: Erdős Gézát, Kecskeméty Károlyt, Szegő Károlyt és Tátrallyay Mariellát. Mindannyiunknak gratulálunk, további eredményes munkát kívánva! (Lásd erről Jéki László cikkét az Űrkaleidoszkópban!)

A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia a vancouveri kongresszusán dr. Szalai Sándort – Elnökségünk tagját ­– rendes tagjává választotta. Ez az esemény Társaságunk rangját tovább növeli. Gratulálunk dr. Szalai Sándornak, s további eredményes munkát, jó egészséget kívánunk tagtársaink nevében is!

Az 56. International Astronautical CongressFukuokában (Japán) lesz 2005. október 17-21-e között. Az érdeklődők-nek ajánljuk a www.iac2005.org című honlapot.

 Emlékeztető az Intézőbizottság szeptember 8-i ülésén történtekről :

Almár Iván emlékeztetőt tartott a Fonó Albert és a Nagy Ernő díj eredetéről, történetéről, tartalmáról, majd javaslat született az Elnökség elé való felterjesztésre a MANT díjazottjai és tiszteleti tagsága ügyében, amellyel az IB egyhangúlag egyetértett.

Határozat született a jövő évi ifjúsági esszépályázat kiírása ügyében, amelyet az ŰRNAPon hirdetünk ki (lásd a szeptemberi körlevelünk mellékletét).

Beszámolót tartott az idei űrtáborról a táborvezető.

Egyetértés született a MANT ez évi további rendezvényeinek ügyében. Így:

 • Kirándulás október 23-án a Penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumba;
 • Első Magyar Mars-találkozó november 6-án Budapesten;
 • Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium november közepén Debrecenben;
 • ŰRTANítás 2004/II: rendezvényünk az Országos Meteorológiai Szolgálat központi épületében december 4-én.

Az Asztronautikai Tájékoztató következő számának összeállítása megkezdődött.

Az IAF október eleji rendezvényén VancouverbenBacsárdi László és Horvai Ferenc ifjú tagtársaink képviselik a MANT-ot az IB egyetértésével. Az ESA 4, a MŰI pedig további 1 főt támogat a rendezvényen Magyarországról részt vevők közül ­ – jelentette be Both Előd.

A Gazdasági Bizottság jelentése a Magyar Asztronautikai Társaság 2004. július 5-i Közgyűléséhez:

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünknek évről évre el kell készítenie a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját.

Ennek részei a mérleg és az eredménykimutatás. A könyvviteli elszámolások adatait az Elnökségnek, majd a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia, majd utána gondoskodni kell a nyilvános közzétételről. A Gazdasági Bizottság – mint minden évben – megvizsgálta a jelentősebb összegű, valamint a személyi jellegű kifizetések bizonylati alátámasztásának helyességét, a mérleghez tartozó okmányok és leltárak meglétét és jogszabályi megfelelőségét. Megállapítottuk, hogy a mérleg és eredménykimutatás bizonylati alátámasztása a számviteli törvény előírásainak megfelel.

Először ismertetem az eredménykimutatást:

A MANT 2003. évi összes bevétele 6.268 EFt volt, növekedést mutat az előző évhez képest, amelynek az oka részben a közhasznú működésre kapott támogatás növekedése. Ennek döntő részéhez pályázat útján jutottunk, amelynek a Magyar Űrkutatási Iroda révén az Informatikai és Hírközlési Minisztérium.

A közhasznú célú működésre kapott támogatások között az adó 1%-ából befolyt támogatás a 2002-ben befolyt 328 EFt-tal szemben 2003-ban 454 EFt-ra emelkedett.

A 2003. évben az egyesület ráfordításai minimális mértékben, kevesebb mint 2%-kal csökkentek: 5.567 EFt.

A MANT pénzügyi eredménye (alaptevékenységéből) 701 EFt pozitív eredményt mutat.

A mérleg főbb számai a következőek:

A mérleg főösszege az eszköz és forrás oldalon egyezően 4.480.000.- Ft.

A mérleg eszköz oldalán:

 • tárgyi eszközök 95.000.- Ft.
 • készletek 66.000.- Ft
 • követelések (vevő tartozás) 226.000.- Ft
 • pénzeszközök 4.480.000.- Ft

eszközök összesen: 4.480.000.- Ft

A mérleg forrás oldalán az eszközök fedezete:

 • saját tőke 3.304.000.- Ft
 • rövid lejáratú kötelezettségek 1.138.000.- Ft
 • passzív időbeli elhatárolások 38.000.- Ft

forrás összesen 4.480.000.- Ft

A Gazdasági Bizottság kéri a tisztelt Közgyűlést, fogadja el a MANT 2003. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját.

Budapest, 2004. július 5.

Lovász László sk.
a GB elnöke

Szakmai kirándulás a Penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumban

Október 23-án, szombaton 9.30 órakor indultunk el a Belügyminisztériumtól bérelt autóbusszal a Budapesti Planetárium elől. Útközben a velünk együtt utazó kalauzunk, dr. Almár Iván tiszteletbeli elnökünk folyamatosan tájékozatott bennünket.

Az Obszervatóriumban dr. Borza Tibor osztályvezető és dr. Frey Sándor csillagász fogadta az érdeklődő látogatókat.

Dr. Almár Iván – aki tíz éven keresztül vezette az Obszervatóriumot abban a korai időszakban, amikor annak tevékenysége egyre többrétűvé és változatosabbá vált – részletes előadást tartott az Obszervatórium létrejöttéről, történetének fontosabb fejezeteiről, munkájáról, valamint az itt dolgozó közösség alakulásáról.

Ezt követően bejárhattuk az épület különböző funkciókat betöltő helyiségeit; láthattuk a kutató- és a mérőeszközöket, az eredményekről készített rajzokat, táblázatokat, grafikonokat, fényképeket, sőt betekinthettünk a sok értékes és régi kiadvánnyal büszkélkedő könyvtárba is.

Az előadó teremben ismét összegyűlve dr. Borza Tibor jóvoltából vetített képes előadáson ismerkedhettünk meg az Obszervatórium mai tevékenységével, feladataival, elmélyedhettünk a geodézia tudományában. Betekinthettünk abba, hogy a földrajzi helyzetmérés egyre komolyabb követelményeket kiszolgáló pontossága hogyan érhető el. Szó esett továbbá arról is, miért fontos a pontosság valamely tudományos és egyes más területeken. Képet kaphattunk róla, miképp változik időben – pl. a földkéreg mozgása következtében – az egyes földrajzi tereptárgyak helyzete, ezeket hogyan mérik, s milyen következtetések levonására alkalmasak.

Dr. Frey Sándor egy fontos csillagászati vonatkozás révén mutatta be a geodéziai mérések pontosságának jelentőségét: a finom – akár ezred ívmásodperces! – felbontású rádiócsillagászati pozíciómérések kivitelezhetetlenek lennének a hajszálpontos földrajzi pozíciómérések nélkül.

Szó esett a geodéziai mérések, illetve az abból nyert adatok felhasználása során arról, mindezeknek milyen közük lehet az űrkutatáshoz: ennek egyik fontos összetevője a Földet körülvevő, nemzetközi használatú műhold-hálózat, amely elsősorban az igen nagy felbontású és gyors adatszolgáltatású pozíciómérések elvégzésére hivatott (GPS, GNSS). A pontos mérések mindenkor a tudományban is felhasználhatóak, így pl. a fizika alapvető kérdéseire keresett válaszok pontosabb megfogalmazásá-ban is segítséget jelenthetnek.

A hallgatóság soraiban ülőktől kapott kérdésekben sok szó esett a pozíciómérés polgári és egyéb tudományos alkalmazásairól, az adatok hasznosításáról.

Megtekintettük az előadásokat követő sétán az Obszervatórium kültéri berendezéseit is, így teljessé válhatott betekintésünk az ott folyó munkába és annak hétköznapjaiba is.

Megjegyzendő, hogy a kirándulás résztvevői között nem csak a MANT tagjai voltak jelen, hanem családtagok, valamint további külső érdeklődők is csatlakoztak az ország közeli és távolabbi vidékeiről egyaránt. Összesen 36 vendéget fogadott aznap az Obszervatórium, ami jóval nagyobb látogatottságot jelent a tavalyi kecskeméti és keceli kirándulásunkhoz képest.

 

Köszönetet mondunk az Obszervatórium vezetőjének, dr. Borza Tibornak és munkatársának, dr. Frey Sándornak, valamint dr. Amár Iván volt igazgatónak, hogy rendezvényünk megszervezésében és annak lebonyolításában – szabadidejüket is feláldozva – mindenben rendelkezésünkre álltak, kérdéseinkre mindenkor kimerítően és részletesen válaszoltak.

Megköszönjük elnökünknek, dr. Magyari Bélának abbéli közreműködését, hogy a kirándulás létrejöttéhez szükséges autóbusz ügyében intézkedett, valamint dr. Meichl Gézának, a Belügyminisztérium gazdasági főigazgatójának, hogy az autóbuszt igen méltányos körülmények között rendelkezésünkre bocsátotta, továbbá az autóbusz vezetőjének, Lupa Lászlónak, hogy szabadidejének egész napját reánk áldozta.
(Bán András)

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2004.11.27.
Impresszum
kezdolap