A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2004. június
Archívum

2004. V. szám június

Május 29-én a Közlekedési Múzeumban ünnepélyes keretek között lezajlott az ifjúsági esszépályázat eredményhirdetése. Ezen sok pályázónk vett részt, akik kíséretében mind a hozzátartozóik, mind pedig felkészítõ tanáraik is jelen voltak.

Ez alkalommal is két korcsoport szerint dolgozott a zsûri: az általános iskolás kategóriában Varga András (zsûri elnök), dr. Abonyi Ivánné és dr. Mészáros István, a középiskolás kategóriában pedig dr. Kelemen János (zsûri elnök), dr. Gödör Éva és dr. Frey Sándor, s akiknek munkájáért mindannyian hálásak vagyunk!

A helyezettek, illetve díjazottak névsorát honlapunkon már korábban közzétettük. Nekik külön gratulálunk kimagaslóan eredményes munkájukért, egyben köszönetet mondunk felkészítõik áldozatos segítségéért is. Mind az ünnepélyes eredményhirdetést levezetõ örökös elnökünk, dr. Almár Iván, mind pedig a zsûri elnökök megjegyezték, hogy idén jóval kevesebb pályázat érkezett, és elengedhetetlen feladat az okainak feltárása, orvoslása.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megvan a két jelölt a huntsville-i nemzetközi ûrtábori képviseletünkhöz (a NASA szerinti feltételek alapján egy lányt és egy fiút várnak): Buza Ágnes Kinga dunaújvárosi és Fórika Elõd budapesti versenyzõk személyében. Kísérõjük ezúttal Sik András, az Alternatív Gimnázium pedagógusa lesz.
Támogatóink jóvoltából – akiket az alábbiakban névsor szerint nevezünk meg – ismét több ajándékot sikerült kiosztanunk; egyebek közt értékes szakirodalmakat, fél éves folyóirati elõfizetést, de ismét kaptunk segítséget ûrtábori részvételi díj átvállalásával is!

Aero Magazin Szerkesztõsége
Élet és Tudomány Szerkesztõsége
ELTE TTK Ált. Fiz. Tanszék
Gabó Könyvkiadó
Közlekedési Múzeum
Magyar Csillagászati Egyesület
Magyar Ûrkutatási Iroda
National Geographic Magyarország Szerkesztõsége
Természet Világa Szerkesztõsége
TIT Budapesti Planetáriuma

Szokásos, hogy a helyezettek – ûrtábori jelentkezésük esetén – hozzájárulást kapnak az ûrtábori költségekhez:
I-II.: ingyenes részvétel; III.: 6.000.- önrész, 15.000.- hozzájárulás; IV.: 11.000.- önrész, 10.000.- hozzájárulás; V.: 15.000.- önrész, 6.000.- hozzájárulás mindkét korcsoportban külön-külön.

Itt mondunk köszönetet vendéglátóinknak a különleges helyszínért, amelyet a Közlekedési Múzeum fõigazgatója, dr. Katona András bocsátott rendelkezésünkre. Programunkat – akár tavaly, idén is – kiegészítette egy múzeumi körséta, amelyet Szabó Attila tagtársunk, a Közlekedési Múzeum muzeológusa vezetett.

Megalakult a Mûholdas Navigáció Albizottság az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottságán belül, amelyben Társaságunkat – Intézõbizottságunk szándékával összhangban – Szentpéteri László képviseli. Bizottsági tagságához gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk neki!

Könyvtárunk ismét gyarapodott: Mûholdas helymeghatározás (egyetemi tankönyv!); sokszerzõs mû, amelynek megalkotásában több tagtársunk is közremûködött. A könyvhöz Szentpéteri László jóvoltából jutottunk hozzá. A Hold-kutatás hõskorából származó, gazdagon illusztrált szovjet és amerikai kiadású könyveket kaptunk Érdi-Krausz Györgytõl. Mindkettõjüknek ezúton megköszönjük adományaikat.

Társaságunk irodája gyarapodott egy kisteljesítményû, ám teljesen új másológéppel, amivel felváltottuk a mára már mûködésképtelenné dolgoztatott régi berendezést. Az új gép – reméljük – sokáig szolgál eredménnyel!

Szomorú hír, hogy pályázatunk, amelyet az ûrtábor költségeinek könnyítésére nyújtottunk be a Nemzeti Alapítványhoz, nem járt eredménnyel.

Örömmel értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy a MANT irodájában létesített drótposta mûködõképesnek mutatkozik – hála lelkes tagtársunknak, Horváth Márknak. Így lehetõvé vált, hogy a MANT Körlevelét és az Ûrkaleidoszkóp anyagát elektronikus úton küldjük el. Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy amennyiben szeretnék e-mailben megkapni ezeket, küldjenek egy levelet a mant-posta@freemail.hu címre e-mail címükkel – természetesen megjelölve a nevüket és a postacímüket is. Adatot – mint ahogyan eddig is így volt – nem szolgáltatunk ki az adatközlõ elõzetes engedélye nélkül! Amennyiben a rendszer életképes, szeretnénk elérni, hogy mindazoknál a Tagtársainknál, akiknek van e-mail-jük, egy következõ lépés során kiküszöbölhessük a Körlevél és az Ûrkaleidoszkóp postai kiküldését. Ezzel nem csak postaköltséget takarítunk meg, hanem lényegesen csökkenthetjük (a posta utóbbi idõben feltûnõen fokozódó megbízhatatlanságából és az átfutás lelassulásából eredõ) postázási problémák tetemes részét. Természetesen a fontosabb anyagokat – pl. a Közgyûlési meghívókat – továbbra is kipostázzuk minden kedves Tagtársunknak. Mindemellett megmarad honlapunk (www.mant.hu), ahol továbbra is igyekszünk minden „elektronikus” információt minél hamarabb közzétenni.

Tagdíjfizetési „fegyelmünket” fémjelzi az a tény, hogy eddig a nagyjából félezres létszámú tagságból a 2003-as tagdíjat csupán 358, a 2004-eset pedig mindössze 301 tagtársunk fizette be a nyilvántartásunk szerint, ami elgondolkoztató. Elõfordul az is, hogy páran a Közgyûlés alkalmával elfogadott tagdíj mértékénél kevesebbet fizetnek be, ami feltehetõen csupán apró figyelmetlenség, és többnyire utólag meg is érkezik a pótlás.

Ugyanakkor néhány tagunk a lelkes támogatási szándékát „megtetézett” tagdíj befizetésével fejezi ki, amit Társaságunk nevében ez úton meg is köszönünk. Az alábbiakban felsoroljuk mindazokat, akik – pénztárcájukhoz mérten több-kevesebb összeggel – kiegészítették a szokásos tagdíjukat: Bakos Ágnes, Boros-Oláh Mónika, Csizmadi László, Drapak Roland, Kozma János, Köröcz Gyula, Pethõ László, Szûcs János, Teleki Péter, Veress Tibor. Az összeg mértéke szerint külön kiemeljük Köröcz Gyula, Teleki Péter és Veress Tibor nevét! Természetesen a támogatásnak anyagi értékén túl eszmei gesztus-értéke is van, amely jól esik mindazoknak, akik a Társaságért tevékenykednek!


ÛRTANítás 2004/1

A tavaly decemberben megtartott elsõ, tanárok számára rendezett, ûrkutatással foglalkozó konferencia sikere és a résztvevõk kívánsága alapján április 17-én megrendeztük a második, egész napos konferenciát. A Puskás Tivadar Távközlési Technikum vezetõsége ismét helyet biztosított a rendezvény számára, és ezért igen magas színvonalon sikerült lebonyolítani az elõadásokat. A témák ezúttal a következõk voltak:

Dr. Almár Iván: Megnyitó – újdonságok
Dr. Gödör Éva: Égen-földön távközlés
Dr. Both Elõd: Karrier lehetõségek a magyar ûrkutatásban
Dr. Szabó József c. egy. tan.: Ûrdinamika
Neizer Zita PHD. hallg.: Látványos ûrtani kísérletek
Dr. Frey Sándor: Mi a súlytalanság és mi a mikrogravitáció?
Dr. Mészáros István: Ûrélettan
Szentpéteri László: Mindennapi helymeghatározás

Az egyes elõadások ismertetésére nem térünk ki, ugyanis az általában PowerPoint prezentációban bemutatott témák anyaga a Puskás Technikum honlapján elérhetõ (www.puskas.hu).

A résztvevõk egybehangzó igénye, hogy folytassuk az Ûrtanítás sorozatát, és évente két rendezvényt tartsunk meg. Ezért már megkezdtük az õszi Ûrtanítás elõszervezését.

A tapasztalatok közül az egyik legfontosabb, hogy az eddigieknél szélesebb körben kell propagálni a rendezvényt. Ezért, ha e sorok olvasójának van tanár ismerõse, kérjük, tájékoztassa az Ûrtanítás tanári továbbképzõ konferenciáról. A MANT honlapján idõben közzétesszük majd a következõ Ûrtanítás dátumát és programját. Minden érdeklõdõ tanár kollégát szívesen látunk!

Ezúton mondunk köszönetet a rendezvényünk sikeréért mind az elõadóknak, mind az aktív hallgatóságnak, valamint vendéglátóinknak, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumnak és munkatársainak!


Aktuális   Archívum
Frissítve: 2004.06.22.
Impresszum
kezdolap