A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2004. február
Archívum

2004. II. szám január


2004. január 19-én eredményesen lezajlott rendkívüli Közgyûlésünk, amelyen Szentpéteri László leköszönt fõtitkári posztjáról. A Közgyûlés dr. Kelemen János fõtitkár-helyettest választotta meg új fõtitkárnak. A megüresedett fõtitkár-helyettesi tisztségre dr. Mészáros Istvánt választották, az általa megüresedett Elnökségi tagsági helyre pedig Szentpéteri Lászlót.

– ‘ –

Jogi tagjainktól ismét kaptunk anyagi segítséget (az eddig megérkezett banki kivonatok tanúsága szerint): a Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központjától, a Földmérési és Távérzékelési Intézet Geodéziai Obszervatóriumától, a Magyar Honvédség Központi Honvédkórházának Dokumentációs és Informatikai Osztályától, valamint az MTA KFKI Atomenergiai Kutató Intézetétõl. Tagságunk nevében is megköszönjük a szíves támogatást!

– ‘ –

Ha netán valakinek eddig még elkerülte volna a figyelmét…

Kedves Tagtársunk! Bankszámla számunk (ami idáig a K & H Bank, 10200830-32310054-00000000 volt) megváltozott: Konzumbank 11300359-00998088-00000000, így a régi csekk már nem használható fel. A régi számlaszámra történõ befizetések több oldalról is bonyodalmat okozhatnak, így kérem, hogy a régi csekkeket szíveskedjék megsemmisíteni. Befizetéseknél az új csekket, banki átutalásnál az új számlaszámot kérjük használni.
Szíves figyelmét, együttmûködését köszönöm!

– 1% –

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira, s ha megte-heti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerõseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2003-ban több mint 450 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges szokásos cé-dulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét! Adószámunk változatlan: 19011084-1-41

-" -

Rendezvényünk:

2004. március 3. (szerda) 18.00 óra
TIT Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. – a DATA Szakosztály rendezésében:
Bush ûrstratégiája — Elõadók: Dr. Almár IvánDr. Magyari BélaSzentpéteri László

Rendezvény-elõzetes:

2004. április 7. (szerda) 18.00 óra
TIT Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. – a DATA Szakosztály rendezésében:
„Séta” a Marson — Elõadó: Kereszturi Ákos

2004. április 17. (szombat) egész nap: ÛRTANítás – 2004
Helyszín: a Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Budapest
Zártkörû szeminárium az asztronautika és az ûrtan iránt érdeklõdõ általános és középiskolai tanárok számára. Belépés csak elõzetes jelentkezés alapján; a jelentkezõket külön levélben értesítjük.

_

Lezajlott az idei ifjúsági esszépályázatunkat megelõzõ konzultáció 2004. január 5-én, amelyen mind leendõ pályázók, mind pedig felkészítõ tanárok vettek részt – összesen több mint tucatnyi érdeklõdõ. A legtöbben a fõvároson kívülrõl érkeztek – még Szegedrõl is! A délelõtti és a délutáni turnuson dr. Gödör Éva, dr. Frey Sándor és dr. Magyari Béla vezette a konzultációt, akik közremûködését ezúton is megköszönjük!

_

Rosetta-névpályázat

2004. január 5-én lezárult az ifjúságnak meghirdetett pályázat a Rosetta üstökös-szonda Lander egysége elnevezésére, amelyre összesen negyvenen nyújtottak be 42 javaslatot. Ezek közül a következõket továbbította a zsûri a nemzetközi bíráló bizottság elé:

Paramour; Surpass; Toscanelli; Snowflake; Cleopatra

Késõbbi információink szerint a legvégsõ elbírálás a PHILAE nevet választotta, amelyik – sajnos – egyik magyar elnevezéssel sem esik egybe.
Ennek ellenére a pályázatot eredményesnek mondhatjuk, hiszen igen sokan megmozdultak ötletükkel. A magyar pályázatokat elbírálók és a Magyar Asztronautikai Társaság nevében is megköszöni dr. Kelemen János, a MANT fõtitkára az ifjú pályázók lelkesedését és fáradozását!

— O —

Ismét „elveszettnek hitt” tagokat keresünk; kérem, hogy aki tud róluk vagy megváltozott postacímükrõl, értesítse az ügyvezetõt az irodában a szokásos telefonon vagy postacímünkön (lásd a fejlécünket): Csikós Zoltán (Pécs); Szabó Imre (Bp., IX.), valamint, Pechlof Gabriella (Bp. I.) és dr. Szõcs Géza Mihály (Bp. VII.) Köszönjük a segítséget!

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2004.03.09.
Impresszum
kezdolap