A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2003. március
Archívum

Elõadás: Magyarok az üstökösök kutatásában

Idõpont: 2003. március 25, kedd, 17 óra
Helyszín: Barátság Háza, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Amikor 1986-ban földközelben járt, valóságos invázió indult a Halley-üstökös közeli vizsgálatára. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy a Központi Fizikai Kutatóintézetben készült a VEGA-szondák fedélzeti számítógépe és tévékamerája és több más mûszer is. Pedig a magyar kutatóknak jelentõs szerepük volt abban, hogy elkészülhettek az elsõ közelfelvételek és mérések egy üstökösrõl. Nyugodtan nevezhetjük ezt a sikert a magyar ûrtevékenység eddigi legnagyobb eredményének. Idén januárban indult volna a Rosetta szonda, mely a Wirtanen-üstökös magjára leszállóegységet is küldött volna. Sajnos a programot el kellett halasztani, de mindkét nemzetközi együttmûködésben fontos szerepet kaptak hazánk kutatói. Vezetõjük Szegõ Károly a KFKI-RMKI tudományos tanácsadója a magyar szakemberek munkájáról, eredményeirõl és terveirõl beszél a Barátság Házában (Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.). A TIT és a MANT helyi csoportjának rendezvényre 2003. március 25-én, kedden 17 órakor kerül sor. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
Trupka Zoltán

Rendezvény-elõzetes:

Idõpont: 2003. április 23. (szerda) 18.00

Helyszín: Kossuth Klub (Budapest, VIII. Múzeum u. 7.)
A témáról és elõadókról a következõ számunkban tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat!

– L –

Mint azt kedves Tagtársaink is tapasztalhatták, eltûnt Ûrkaleidoszkópunk végérõl az a pár hálatelt sor, ami támogatónkat köszöntötte. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak idén már nem áll módjában szponzorálnia bennünket – megértjük, hisz nem csak mi küzdünk anyagi nehézségekkel. Így is mindannyiunk nevében köszönjük az eddigi támogatást, remélve és kívánva újbóli erõsödésüket!

Összefoglaló az Intézõ Bizottság 2003. január 8-án, valamint február 12-én lezajlott üléseirõl:

Január 8.:
— az IB a tisztújítást elõkészítendõ, tárgyalt tisztújító Közgyûlést megelõzõ elnökségi ülés leendõ feladatairól – ezen belül is elsõsorban a Jelölõ Bizottság felállításáról;
— a tisztújító Közgyûlés Alapszabályt módosíthat – ennek a szempontjait vizsgálta az IB;
— információk érkeztek arról, hogy Törökország – a huntsville-i tábor mintájára – nemzetközi ûrtábort szervezne, amelyen érdemes lenne részt vennie magyar fiatalnak is, ezért a kapcsolatot fel kell vennünk velük;
— az IB javasolja, hogy folyamodjunk tagjainkhoz ismét az SZJA 1%-an felajánlása ügyében;
— az idei magyar ûrtábor Budapesten, augusztus 4-9-e között várható, ahol „veterán” ûrtáborosokat is meghívnánk egy alkalomra;
— szóba került, hogy egyik lelkes tagtársunk a Rozetta és az ûrsikló indításának egyenes adása nyilvánosságnak meg tudná jeleníteni, amihez viszont helyszín, technikai berendezés szükséges, valamint a nyilvános vetítés jogi vonatkozásainak megoldása – a budapesti Planetárium, illetve a KFKI AEKI bevonásával.

Február 12.:

— Both Elõd beszámolt az Ûrkutatási Tanács ülésérõl, ahol a MANT tevékenysége hosszabb távlatát érintõ kérdésekrõl is esett szó;
— Magyari Béla elnök tájékoztatott egy lehetõségrõl, amely az idei huntsville-i kiutazás költségeit fedezhetné mind a résztvevõ diákok, mind pedig a kísérõ számára;
— ismét szóba került a tisztújító Közgyûlést elõkészítõ Elnökségi ülés, annak feladatai, várható idõpontja és napirendje;
— az IB javaslatot körvonalazott a felállítandó Jelölõ Bizottság ügyében (amelynek vezetõit, tagjait és feladatait az Elnökség szavazza majd meg);
— örökös elnökünk beszámolt az IAF azon kezdeményezésérõl, hogy a szavazás ne tagországonként, hanem tagegyesületenként történjék – továbbá az õsszel várható nemzetközi kongresszusról. Az IB egyhangúlag támogatja a tagegyesületenként szavazást, és errõl a döntésrõl az IAF-et írásban értesíti;
— a törökországi nemzetközi ûrtábor szervezõivel a kapcsolatfelvételt kezdeményeztük, egyelõre visszajelzés nem érkezett;
— az IB jóváhagyta, hogy a MANT új, korszerû, megbízható számítógépet vásároljon a régebbi kis teljesítményûek kiváltása érdekében.

&

Könyvtárunk ismét bõvült – ezúttal dr. Gödör Éva elnökségi tagunk jóvoltából a 2002-es csillagászati évkönyvvel, valamint Bödõk Zsigmond: Látványos égi jelenségek c. könyvével. Ez utóbbiban a 2003-2004-ben bekövetkezõ nap- és holdfogyatkozások, a Merkúr és a Vénusz átvonulása mellett feltünteti a 2003-ra várható Mars-szonda programokat, továbbá a 2004-re tervezett üstökös-randevút (Stardust) és a Szaturnusz- és Titán-randevút (Cassini) bõséges színes anyaggal illusztrálva.
Ezek mellett a Marshall Star szokásosan hetente, az Aero Magazin, valamint a Meteor havonta rendszeresen megérkezik.

– ¢ –

Emlékeztetjük a „Száz éves a repülés és az ûrrepülés” címû pályázatra készülõ diákokat, hogy ennek beadási határideje 2003. április 1-je 24.00 óra!!!

(

Kéri a kedves Tagtársakat az ügyvezetõ, hogy amennyiben eredménytelenül keresnék telefonon – magyarul nem áll módjában felvenni a telefont, mert feladata az irodán kívülre szólítja –, nyugodtan (inkább: feltétlenül!) hagyjanak üzenetet; az ügyvezetõ ezeket az üzeneteket mindig meghallgatja, mihelyst a közelükbe jut. És még egy kérés: ha adatot (nevet, telefonszámot stb.) hagynak meg, azt tegyék meg tagolva, mert a telefon egyelõre nem hi-fi hangminõségû. Köszönet érte!


adószámunk: 19011084–1–41

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2003.03.15.
Impresszum
kezdolap