A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2003. február
Archívum

Adószámunk megváltozott!
Mindazon kedves tagtársunk figyelmét felhívjuk, aki a SZJA-ja 1%-át Társaságunknak ajánlja fel, hogy adószámunk „középsõ” számjegye 2-rõl 1-re változott, így adószámunk január 1-jétõl 19011084–1-41 (a változás csak a megjelölt számot érinti!). Kérjük, hogy aki már a múltkori körlevél alapján kiállította az 1%-ról rendelkezõ nyilatkozatukat, a változást feltétlenül vezesse át!

Kellemes hír, hogy ismét gondoltak ránk támogatóink! Az alábbiakban felsoroljuk (ABC sorrendben), ahonnan december és január folyamán jogi tagdíjak érkeztek Társaságunkhoz – ezzel is kiegészítve a decemberi körlevélben közölt listát:

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános- és Felsõgeodéziai Tanszék
Földmérési és Távérzékelési Intézet DATAKART Geodézia Kft. GeoX Kft.
Magyar Honvédség Kecskeméti Repülõ Kórháza Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórháza
MTA Geofizikai és Geodéziai Kutatóintézet MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Országos Meteorológiai Szolgálat

Ezúton mondunk Társaságunk és Tagjaink nevében köszönetet!

… ismét „2003”

A tagdíjbefizetések kapcsán örömteli folyamat, hogy 2002 végére az aktuális évi tagdíjukat kereken háromszázan rendezték – szemben azzal, hogy 2001 végére nem egész kétszáz tagunktól kaptuk csak meg az azévi tagdíjat. Igaz, hogy utólag, késve bár, de megérkeztek a tagdíjak befizetései. Emlékeztetõül: az 1996-os tagdíja 410, az 1997-os 491, az 1998-as 401, az 1999-es 447, a 2000-es 416, a 2001-es 328, a 2002-es 319, a 2003-as 125 tagunknak rendezett (lapzártáig). Köszönet minden Tagtársunknak, aki megérti, hogy a tagdíj – bár korántsem elégséges, de mindenképpen – szükséges feltétele Társaságunk mûködésének, és ezért igyekszik azt mihamarabb rendezni. Köszönet továbbá azért a megértésért, türelemért és megértésért, amelyre kényszerülünk a nem mindig megbízható számítógépen kezelt tagnyilvántartás iránt. Várjuk mihamarabb minden kedves Tagtársunk tagdíjának befizetését, amelyet legegyszerûbben a kiküldött csekkel lehet elintézni. Bármilyen – akár adminisztratív, akár a postacím megváltozását vagy egyéb, a nyilvántartást érintõ – észrevétellel szíveskedjenek kedves Tagtársaink az irodánkhoz fordulni (1027 Budapest, Fõ u. 68.; Tel/fax/üzenetrögzítõ: 06/1-201-84-43.)

1% –

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira, s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerõseit is. Mint arról korábban már beszámoltunk, 2002-ben majdnem egyharmad millió forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán. Köszönjük jó szándékát és segítségét!

adószámunk: 19011084-1-41


O* …

Kedves Tagtársaink!

Számot kell vetnünk azzal a ténnyel, hogy szokásos körlevelünk annyira „szokásos”, hogy nem minõsül elolvasásra teljes egészében érdemesnek. Ez nyilvánvaló kritika a körlevél tartalmát és minõségét illetõen kedves Tagtársainktól. Ered onnan ez a feltételezés, hogy többen felkeresték irodánkat azzal, hogy megkapták ugyan a csekket idei tagdíjuk befizetésérõl, ám nem világos, mennyi az „annyi”. Visszakérdezés után kiderült ugyan, hogy a legtöbb kérdezõ megkapta a januárban postázott decemberi körlevelet, ám nem jutott el olvasásban a legutolsó, 2003 címû cikkelyig, ami a „legszomorúbb” cikk: ti. az esedékes tagdíjról szól – vélhetõen kielégítõ részletességgel. Vagy lehet, csupán a legutolsó cikket nem olvassa el mindenki, éppen, mert a legutolsó, s körlevelünk talán annyira tartalmas, hogy az egyenesen fárasztó…
Körlevelünk szerkesztésében, tartalmának megválasztásában vezérelv, hogy mindarról értesítse a Tagságot, ami Társaságunk tevékenységével kapcsolatos. Nyilvánvaló, hogy minden mozzanata nem lehet egyformán fontos minden olvasójának, hiszen minden tagunk érdeklõdése, szakirányú elkötelezettsége, korosztálya és természetesen egyénisége is más és más; persze, ez így helyes, és ez a sokszínûség az igazi.
A válogatáshoz segítségül többé-kevésbé ráutaló jellegû piktogramot is keresünk: ezek szerint ez nem feltétlenül szerencsés.
Csupán abban a reményben írta le mindezeket a körlevelet szerkesztõ, hátha ezután – legalább egy darabig – többen olvassák el az egész körlevelet. S tanulság, hogy máskor a tagdíjról szóló értesítés ne a leghátulra, hanem a legelejére kerüljön a körlevélnek…
Minden tisztelt Tagunk figyelmét megköszöni az ügyvezetõ szerkesztõ:
Bán András

— P —

Helyreigazítás: mint minden, alaposan összeállított felsorolásból, támogatóink decemberi listájából is vannak, akik kimaradtak: a Puskás Tivadar Távközlési Technikumtól kaptunk egy számítógépet összes tartozékával együtt – többek között egy színes monitort is –, amin jelenleg a papírmunka folyik irodánkban. A korábbi masina rendszere – mint megírtuk januári számunkban – összeomlott, és most ez az egyetlen kincsünk. A Technikum igazgatója, dr. Horváth László Elnökségünk tagja. Támogatását megköszönjük neki és a Technikumnak is!

– & –

További helyreigazítás: a (késve érkezett) januári körlevelünk Marx Györgyöt búcsúztató cikkében a harmadik bekezdés középsõ mondata helyesen: Miután 1982-ben a nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) létrehozta bioasztronómiai bizottságát”, annak tagja, sõt hamarosan elnöke is lett. A szerkesztõ ezúton kér elnézést a másolási pontatlanságért, amely tartalmi hibához vezetett!

+

Az elmúlt esztendõben is sok borsot törtek mindannyiunk orra alá a postázási buktatók. Pl. küldeményeink több helyrõl visszaérkeztek „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” megjegyzéssel. Kérjük, hogy aki tud segíteni a kapcsolat újbóli felvételében, tegye meg. Akiket keresünk: Paluch Norbert (Salgótarján); Bíró Gergõ Csaba (Nyíregyháza); Szabó Imre, Budapest, IX.; Szabó Ferenc, Budapest, XII.; Vázsonyi Miklós, Kecskemét. Ügyvezetõnk nagyon megköszöni!

 

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2003.02.21.
Impresszum
kezdolap