A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2003. január
Archívum

Búcsú Marx Györgytõl

2002. december 2-án, 76 éves korában elhunyt Marx György fizikus, akadémikus, az ELTE Kossuth-díjas professzora. Kutatóként, oktatóként, ismeretterjesztõként egyaránt elismert, vezetõ egyénisége volt a magyar tudományos életnek. Mindig gyorsan felismerte azt, ami valóban fontos, izgalmas és elõrevivõ a természettudományban Fiatal korától kezdve vonzódott a csillagok világához, és hallgatóságát magával ragadva kalandozott térben és idõben a Big Bang-tõl a végtelen jövõig.
Már az ötvenes évek végén lelkesedni kezdett az asztronautika nyújtotta új lehetõségekért. A hatvanas-hetvenes években a MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztályának vezetõségi tagjaként bekapcsolódott a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF) munkájába, és annak elsõ magyar alelnöke lett. Tagjává választotta a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) is. Aktívan részt vett e két szervezet 1983-as, budapesti kongresszusának megszervezésében. Merész publikációi jelentek meg a jövõ lehetséges energiaforrásairól és a csillagközi repülések fizikai alapjairól.
Magyarországon elsõként, már a hatvanas évek elején foglalkoztatni kezdte az idegen civilizációk keresésének tudományos problémája. 1971-ben meghívást kapott a zártkörû bjurakáni szovjet-amerikai tanácskozásra, amely megvitatta és kitûzte a SETI kutatások feladatait. Miután 1982-ben a nemzetközi Csillagászati Unió IAU) létrehozta „biológiai bizottságát”, annak tagja, sõt hamarosan elnöke is lett. Ilyen minõségben szervezte az 1987. évi, nagy sikerû, balatonfüredi nemzetközi szimpóziumot, az elsõ magyarországi tanácskozást az élet és az intelligencia kutatásáról a világmindenségben. Számos úttörõ gondolattal járult hozzá e mindenkit foglalkoztató, alapvetõ téma fejlõdéséhez.
Számos, itthon és külföldön megjelent publikácója között sok foglalkozik az ûrkutatással és annak eredményeivel.
A MANT õszinte megrendüléssel búcsúzik tiszteleti tagjától, Marx György professzortól, sokunk tanárától.
Emlékét megõrizzük!

Almár Iván

– 1% –

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira, s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerõseit is. Mint arról korábban már beszámoltunk, 2002-ben majdnem egyharmad millió forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán. A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges szokásos cédulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!

"

A Mars térképe

Színes, 70x100 cm méretû, négynyelvû (közte magyar) Mars-térkép, amelyen névmutató, „marstörténet” és földrajzi jellemzõk is találhatók. A felszíni alakzatokat 36 fotó, 3 történeti ábrázolás, 9 MOLA domborzati profil, valamint a latin nevek magyarázata is megtalálható. Megrendelhetõ a vásárló pontos címének feltüntetésével: Hargitai Henrik, 1138 Budapest, Esztergomi út 52/a., és megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. Laborc u. 2/c.). Ára – postaköltséggel együtt – 1000.- Ft, a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai számára 800.- Ft. (Meteor)

*

Könyvajánló: a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) Csillagászati évkönyve 2003-re

Túl a szokásos és az érdeklõdõk számára nélkülözhetetlen táblázatokon, sok apró és nagyobb cikk olvasható benne, amelyek között nem egy ûrkutatási vonatkozású – pl.: dr. Szatmáry Károly: Bolygók más csillagok körül (Ûrcsillagászati eszközök); dr. Frey Sándor: Kvazárok; dr. Király Péter: A kozmikus sugárzás.
Hozzáférhetõ: MCSE, 1461, Budapest, Pf. 219.; E-mail: mcse@mcse.hu; Tel.: (06/1-) 279-04-29

Cikkajánló: a Természet Világa januári száma – dr. Both Elõd tollából – egy egész ûrkaleidoszkópra való terjedelemben átfogó cikket közöl a Rosetta üstökösszondáról.

Intézõbizottságunk 2002. december 11-ei ülésén történt:

– Almár Iván megemlékezett Marx Györgyrõl, majd beszámolt a Világûr Kongresszusról, amelyen részt vett. Beszélt az IAF kapcsolatainkról, a következõ kongresszuson való részvételrõl. Szóba került a részvétel anyagi feltételeinek elõteremtése is. Ennek kapcsán felvetõdött egy témapályázat ötlete, amelyet az Informatikai Minisztériumnak adnánk be az információs társadalom fejlesztése címén;
– az IB megbeszélte a tisztújítást elõkészítendõ az Alapszabály módosításának lényeges pontjait, valamint az Elnökséget megújítását érintõ jelölõ bizottság tagjainak javasolt kiválasztását: legyen benne vidéki tag is, és szempont a minél több tag személyes ismerete.

 

Mint azt sok kedves Tagtársunk észrevételezte, mindent felülmúló késést szenvedett a 2002. decemberi kör-levelünk és Ûrkaleidoszkópunk kipostázása. Nem mentség, csupán magyarázat, hogy december elsõ felé-ben a régi számítógépünk, amelyen a postázandók szerkesztése és a tagnyilvántartás folyt, felmondta a szolgálatot, és csak a legkörmönfontabb „cselekkel” sikerült hosszas kínlódás után kivarázsolni a régi gépbõl a legszükségesebb fájlokat. Az ünnepek elõtt már a nyomdához sem juthattunk el (hogy a baj csõstül jöjjön). Ez úton kér bocsánatot az ügyvezetõ a tetemes késésért, megígérve, hogy a januári és a februári postázás során megtesz mindent, hogy a késést behozza, egyben megköszöni a kedves Tagtársak szíves türelmét!

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2003.02.05.
Impresszum
kezdolap