A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2002. november
Archívum

Rendezvények:

Mint arról kedves Tagtársaink a külön elküldött meghívóból már értesülhettek, november 20-án 9.00 órai kezdettel ÛRNAP lesz a Magyar Ûrkutatási Iroda társrendezésében az ELTE lágymányosi új épületének (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/a.) Harmónia termében, ahova mindenkit szeretettel várunk.

Az Ûrnapon szándékozunk díjainkat kiosztani, valamint új tiszteleti tagokat avatunk. A tiszteleti tagság megítéléséhez a Közgyûlés határozatára van szükség, ezért november 20-án 8.15 órára (határozatképtelenség esetén ismételten 8.30 órára) rendkívüli Közgyûlést hívunk össze az Ûrnap helyszínére. Errõl is tájékozódhattak tisztelt Tagjaink az Ûrnapi meghívó mellékletébõl.
––
“Mindentudás Egyeteme” elõadás:
Dr. Jéki László: Környezetszennyezés
Helyszín: BMGTE Informatikai épület (Magyar Tudósok körútja 2. fsz.) B-28-as terem
Idõpont: 2002. november 18. (hétfõ) 19.30 órától

valamint

Dr. Szegõ Károly: Ûrkutatás
Helyszín: BMGTE Informatikai épület (Magyar Tudósok körútja 2. fsz.) B-28-as terem
Idõpont: 2002. november 25. (hétfõ) 19.30 órától
Minden kedves Tagtársunkat szeretettel várjuk a nyilvános elõadáson és az azt követõ vitán! A belépés ingyenes. (lásd még az októberi cikkünket!)

Mint arról a korábbi körlevelünkben már adtunk hírt, a TIT Fejér Megyei Egyesületének Csillagászati és Ûrkutatási Szakosztálya, a Magyar Asztronautikai Társaság Székesfehérvári Csoportja, valamint A Szabadmûvelõdés Háza tisztelettel meghívja Önt következõ rendezvényeikre:

rögtön egy idõpont helyreigazítás!

2002. november 23. szombat, 10 óra
Szkeptikusok VIII. Országos Konferenciája
Helyszín: A Szabadmûvelõdés Háza, Székesfehérvár, Fürdõ sor 3.

2002. november 26. kedd, 17 óra
Magyar automata távcsõ a Kitt Peak-en
Elõadók: Lázár József és Sári Pál
Helyszín: TIT Barátság Háza, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Megjegyzés:
A fenti programok egy része még szervezés alatt áll. Az esetleges változásokat és pontosításokat a Fejér Megyei Hírlap közli az aktuális rendezvény elõtti napokban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban (A Szabadmûvelõdés Háza, Fürdõ sor 3.) 2002. szeptember 16-a és november 29-e között minden hétfõn, szerdán és pénteken 19 órától távcsöves bemutatót tartunk!
Szakköreink egész évben folyamatosan mûködnek. Hétfõnként általános, péntekenként középiskolásoknak. A foglalkozások 17 órakor kezdõdnek. A csillagda honlapja a http://telapo.kodolanyi.hu címen található az interneten. E-mail: telapo@datatrans.hu Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
(Trupka Zoltán elnökségi tagunk közlése)

Rendezvény-elõzetes: 2002. december 18-án (szerdán) 18.00 órakor a DATA-szakosztály rendezésében a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múzeum u. 7.) Apáthy István tart elõadást a Rosetta üstökös-kutató programról.

– 1 % –

Örömmel tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy az adó 1 %-ának felajánlásából idén

327.657.- Ft

gyûlt össze, amelyet az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal már át is utalt a számlánkra.! Köszönjük a felajánlást, és reméljük, hogy továbbra is támogatják Társaságunkat!

– ‘–

További kellemes hír, hogy a MTESZ Szövetségi Tanácsa – határozatának értelmében – átutalta a MANT számlájára a 2002. évben Társaságunkat megilletõ támogatás összegét, amely

297.190.- Ft.

(Elõleg gyanánt ebbõl már július 31-én megkaptunk 125.000.- Ft-ot) Köszönjük a támogatást!

_

Elnökségünk október 21-én ült össze, amelyen az alábbiakról volt szó:

Az Ûrnap elõkészítése – ezen belül a Fonó Albert és a Nagy Ernõ Díjakra, a MANT-oklevélre, továbbá három tiszteleti tagságra tett javaslatot az Elnökség.
Ügyvezetõnk beszámolt a november 11-13-a közöttre tervezett Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium rendezvény elõkészületeirõl.
Ezt követõen fõtitkárunk a MANT megújítását szorgalmazva idõközi rendkívüli Közgyûlés összehívását kezdeményezte, amelyen – elsõsorban az Elnökség tagjait érintõen – tisztújításra és az Alapszabály módosítására nyílna mód. A MANT jelenlegi helyzetét, lehetõségeit és jövõjét elemezve kihangsúlyozta, hogy nagy szükség van a tevékeny és kreatív ifjúság munkájára is, és a változtatás most lenne a legszükségesebb – tekintettel a vissza nem térõ, kedvezõ történelmi helyzetre (pl. küszöbön áll ESA-tagságunk).
A tisztújítás folyamatát elõsegítendõ, Szentpéteri László fõtitkár felajánlotta lemondását, amihez Magyari Béla elnök és Frey Sándor fõtitkárhelyettes is – tisztségükrõl való lemondásuk felajánlásával – csatlakozott.
A jelenlévõk jóváhagyólag szavaztak – az Intézõ Bizottság határozata szerint – abban a kérdésben, ami szerint: “egyetértenek-e abban, hogy a legrövidebb idõn belül tisztújításra van szükség? Továbbá: kérjük fel az Elnökséget, hogy foglaljon állást a következõ kérdésben: legyen-e mielõbb teljes tisztújítást és Alapszabály-módosítást kezdeményezõ Közgyûlés?”
Megfogalmazódott, hogy a rendkívüli Közgyûlést alapos elõkészítés kell megelõzze, ami újabb – és lehetõleg minél nagyobb létszámú – Elnökségi ülés összehívásával, valamint jelölõ bizottság felállításával, illetve annak alapos felkészülésével jár együtt.
Az Elnökség jelen lévõ tagjai egyenként, mindannyian csatlakoztak lemondásuk felajánlásával a tisztújítás folyamatának elõsegítése ügyéhez – azzal, hogy lemondásuk tényleges elfogadásáig természetesen ellátják teendõiket, munkájukat addig nem függesztik fel.
Ezt követõen döntés született arról, hogy november 20-ára rendkívüli Közgyûlést hívnak össze, aminek csupán egyetlen napirendi pontja lesz: szavazás a tiszteleti tagok személyérõl.

– J –

Pályázati felhívás!

“Száz éves a repülés és az ûrrepülés”

A MANT ismét kiírja szokásos ifjúsági esszépályázatát, amelyrõl bõvebbet a mellékelt felhívásban lehet megtalálni. (Beadási határidõ: 2003. április 1.; konzultáció a MANT irodában: 2003. január 6.)
Ez úton kérjük fel kedves Tagtársainkat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy pályázati felhívásunk a lehetõ legtöbb helyre eljusson!
Segítségüket köszönjük a leendõ pályázók és a szervezõk nevében is!

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.11.18.
Impresszum
kezdolap