A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2002. október
Archívum

Rendezvények:

2002. október 30. (szerda) 18.00 óra
TIT Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7.
Beszámoló a 2. Világûr-konferenciáról (World Space Congress, Houston)
Elõadók: Dr. Almár Iván, Apagyi Katinka, Hargitai Henrik és dr. Illés Erzsébet

Rendezvény-elõzetes:

“Mindentudás Egyeteme” elõadás:
Dr. Almár Iván: Élet az Univerzumban – szabály vagy kivétel?
Helyszín: BMGTE Informatikai épület (Magyar Tudósok körútja 2. fsz.) B-28-as terem
Idõpont: 2002. november 4. (hétfõ) 19.30 órától
Minden kedves Tagtársunkat szeretettel várjuk a nyilvános elõadáson és az azt követõ vitán! A belépés ingyenes. (lásd még az alábbi cikkünket!)


— O —

A TIT Fejér Megyei Egyesületének Csillagászati és Ûrkutatási Szakosztálya, a Magyar Asztronautikai Társaság Székesfehérvári Csoportja, valamint A Szabadmûvelõdés Háza nevében tisztelettel meghívjuk Önt következõ rendezvényeinkre:

2002. október 21. hétfõ, 17 óra
Invázió a Marsra
Elõadó: dr. Horváth András csillagász, a Planetárium igazgatója
Helyszín: Technika Háza, Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

2002. október 29. kedd, 17 óra
A Voyager-program 25 éve
Elõadó: Kereszturi Ákos (Magyar Csillagászati Egyesület)
Helyszín: TIT Barátság Háza, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (lásd cikkünket az Ûrkaleidoszkópban!)

2002. november 16. szombat, 10 óra
Szkeptikusok VIII. Országos Konferenciája
Helyszín: A Szabadmûvelõdés Háza, Székesfehérvár, Fürdõ sor 3.

2002. november 26. kedd, 17 óra
Magyar automata távcsõ a Kitt Peak-en
Elõadók: Lázár József és Sári Pál
Helyszín: TIT Barátság Háza, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Megjegyzés:
A fenti programok egy része még szervezés alatt áll. Az esetleges változásokat és pontosításokat a Fejér Megyei Hírlap közli az aktuális rendezvény elõtti napokban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban (A Szabadmûvelõdés Háza, Fürdõ sor 3.) 2002. szeptember 16-a és november 29-e között minden hétfõn, szerdán és pénteken 19 órától távcsöves bemutatót tartunk!
Szakköreink egész évben folyamatosan mûködnek. Hétfõnként általános, péntekenként középiskolásoknak. A foglalkozások 17 órakor kezdõdnek. A csillagda honlapja a http://telapo.kodolanyi.hu címen található az interneten.

E-mail: telapo@datatrans.hu Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
(Trupka Zoltán elnökségi tagunk közlése)

 

Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium

Helyszín: Tihany, Mûvésztelep
Idõpont: 2002. november 11-13.
A rendezvényrõl egyéb részletek a MANT titkárságán (1371 Budapest, Pf. 433.; Tel/fax.: (06-1) 201-84-43

Elindult a Mindentudás Egyeteme

Szeptember 16-án kezdõdött el a hazai tudományos ismeretterjesztés új, nagyszabású vállalkozása, a Mindentudás Egyeteme. 2003 végéig három félévben, hétfõ esténként 19:30-kor, összesen 52 alkalommal, azonos helyszínen (a Mûegyetem új, lágymányosi informatikai épületében) kerül sor a tudomány legszélesebb körét átfogó 45 perces elõadásokra és az azokat követõ mintegy egy órás vitára. Az elõadásokat a televízió (Duna TV, m1), a rádió (Petõfi), a sajtó (Népszabadság, Magyar Hírlap), ill. az internet segítségével a széles nyilvánosság követheti. Részletes tudnivalók, az elsõ két félév elõzetes programjával az interneten a http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme címen érhetõk el. Ízelítõül a MANT tagjait leginkább érdeklõ további témák közül (a MANT tagjainak elõadásában!) a 2002. õszi-téli félévben:
* november 18. Jéki László: Környezetszennyezés
* november 25. Szegõ Károly: Ûrkutatás
(Frey Sándor fõtitkárhelyettes közlése)


Ûrnap 2002

Az idei év sem maradhat el Ûrnap nélkül! Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy erre november 20-án (szerdán) délelõtt kerül sor az ELTE lágymányosi épületében. A MANT – a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen – társrendezõ. Ez többek között azt is jelenti, hogy valamennyi tagtársunkat szeretettel várjuk, és – szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen – ezévi díjainkat is itt fogjuk átadni. A meghívót a novemberi Körlevél mellé szándékozzuk tenni.

_

Az Intézõ Bizottság szeptember 23-án összeült. Ezen a következõek történtek:

— beszámoló a huntsville-i nemzetközi ûrtáborról és a magyar ifjúsági ûrtáborról;
— beszámoló a Gemma ûrszimulátorról (meghívottak: Kovács Zsuzsa, Neizer Zita és Sándor Ferenc);
— a MANT irodája számítógépes ellátottságának helyzete és új másológép beszerzésének szükségessége;
— javaslat az Elnökség elé Nagy Ernõ- és Fonó Albert-díjra, valamint oklevélre;
— javaslat az Elnökség elé új tiszteletbeli tagokra;
— az idei ûrnap (lásd a fentebbi ismertetõnket);
— az Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium szervezése (lásd a fentebbi ismertetõnket);
— együttmûködési megállapodás javaslata az Aero Magazinnal (lásd a mellékelt kérdõívünket);
— az ifjúsági esszépályázat szervezése;
— a fõtitkár az IB testülete elé szánt levelet olvasott fel, amely a MANT jövõjét illetõ szervezeti, mûködési és személyi kérdésekrõl összeállított elképzeléseirõl és javaslatairól szól – különös tekintettel hazánk küszöbön álló ESA-csatlakozásából adódó történelmi helyzetre.

&

EGYETEMI KÉPZÉSI ÖTLETEK:

A most induló félévben az ELTE TTK-n több ûrkutatási és planetológiai témájú speciálkollégiumon mutatjuk be a Naprendszer vizsgálatának legújabb eredményeit. A Planetológia címû speciálkollégiumon, a Holdkõzetek és meteoritek címû speciálkollégiumon és az Obszervációs csillagászat I. és II. éves rendes csillagász szakosoknak tartott fõkollégiumon.
(Bérczi Szaniszló elnökségi tagunk közlése)

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az idei tanévben folyó asztronautikai, illetve ahhoz kapcsolodó oktatási rendet Gödör Éva elnökségi tagunk foglalta össze:

Az Építõmérnöki Kar, Fotogrammetriai Tanszéken Winkler Gusztáv az elõadója a Távérzékelés c. tárgynak. Infó: gwinkler@epito.bme.hu. A Híradástechnika Tanszéken Ferencz Csaba (vendégelõadóként) tartja az Ûrkutatás és gyakorlati alkalmazásai (tárgy: BMEVIHI 9294) címû, IV. és V. éves hallgatók számára egyféléves választható tárgyat heti 4 órában, 5 kreditért. Infó: csaba@sas.elte.hu

A Szélessávú Hírközlési Tanszéken Gschwindt András (az Ûrkutató Csoport vezetõje), VIMH 9101 kódszámmal tartja a Satellite Broadcasting c. tárgyat, IV. és V. éveseknek (egyféléves választató tárgy, heti 4 óra, 5 kredit). Ugyanott Gschwindt András fogad IV. és V. éves hallgatókat Önállólabor (Spec. Lab) órára. (Ez kétféléves tárgy, heti 6 óra önálló munka, valamint diplomatervezésre az V. évben, egy szemeszter, heti 24 órában. Jelenleg az Ûrkutató csoport az ESA/PRODEX szervezésben a Rosetta-programban dolgozik/dolgozott, fedélzeti tápellátás témában.)

Szintén a Szélessávú Hírközlési Tanszéken Seller Rudolf: BMEVIMH 4052 kóddal, Mikrohullámú mérõrendszerek (rádiólokátorok, navigáció, távérzékelés) címmel tart egy-féléves, heti 4 órás és 5 kredit értékû tárgyat.

Végül ugyanitt Nagy Lajos és Gödör Éva : BMEVIMH 5010 kóddal, Satellite and Mobile Communications címmel tart heti 4 órát, 5 kredit értékû tárgyat, V. éves hallgatóknak.

¨

MEGJELENT:

az ELTE TTK/MTA Geonómia KAVÜCS Planetológia csoportjának egyik új munkája, a Kis Atlasz a Naprendszerrõl sorozat 4. tagja: a Bolygólégkörök atlasza. A kötet szerzõi: Bérczi Szaniszló, Hargitai Henrik, Illés Erzsébet, Kereszturi Ákos, Opitz Andrea, Sík András, Weidinger Tamás. Érdeklõdni lehet a kötet iránt az ELTE TTK KAVÜCS-nél: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.; telefonon: 372-29-86, faxon: 372-28-11 vagy elektronikus levélben: bercziszani@ludens.elte.hu címen.
Az elõbbi kiadvánnyal egyidõben jelent meg az ELTE TTK/MTA Geonómia KAVÜCS Hunveyor csoportjának egyik új munkája, a Kis Atlasz a Naprendszerrõl sorozat 2. tagjának, a Hunveyor atlasznak az angol nyelvû kiadása is From Surveyor to Hunveyor címmel.
Harmadik, szintén szeptember végén megjelent munkánk az ELTE TTK/MTA Geonómia KAVÜCS Holdkõzetek/Meteoritek csoportjának egyik új kötete, a NASA JSC Holdkõzetek c. könyvének (írta: Charles Meyer) román nyelvû fordítása: Petrografie lunara címmel. Fordította: Florin Borbei, Deák Ferenc, Nicolae Florea, Péter Andrea, Unger Zoltán. Munkáink témapályázati támogatásáért ezúton is köszönetet mondunk a Magyar Ûrkutatási Irodának.
(Bérczi Szaniszló elnökségi tagunk közlése)

-

PÁLYÁZAT:

Bár a következõ hír elsõsorban a kémia iránt érdeklõdõ fiatalokhoz szól, mégis közöljük, mert tudjuk, hogy van belõlük jó pár a MANT tagjai között (a fõtitkár megjegyzése).

Cél: A “The International Young Chemistry Writer of the Year” cím elnyerése
Kiíró: “The alchemist”, a ChemWeb folyóirata
Feltételek:
· 16-30 éves kor;
· érvényes regisztráció (felhasználói név és jelszó) a ChemWeb-en: www.chemweb.com (ingyenes, néhány személyes adatot és érdeklõdési kört kérnek a regisztráció során);
· minimum 1000, maximum 2000 szavas cikk bármilyen kémiai témakörben, de kutatási eredmény nem lehet;
· egy szerzõ több cikket is küldhet;
· a munká(ka)t email-ben, angol nyelven kell elküldeni.

Díjazás:
· 2500 USD a fõdíj + finanszírozott részvétel egy találkozón New Orleans városában 2003. márc. 23-27 között + a cikk közlése a “The alchemist” folyóiratban,
· további két fõ 1000-1000 USD díjazásban részesül + a cikk közlése a “The alchemist” folyóiratban,
· a helyezéstõl függetlenül bárki cikkét megjelentethetik a folyóiratban az illetékes beleegyezésével, minden megjelentetett írásért fizet a szerzõnek a folyóirat.

Határidõ: 2002. november 30.

További, részletes információ a www.chemweb.com/youngwriter oldalon található (angolul). Itt többek között megtalálható az az email-cím is, ahová a pályázatokat várják.
(Neizer Zita tagtársunk közlése)

EGYEBEK:

Az idei ûrtáborról szóló élménybeszámoló itt olvasható: www.mant.hu/urtabor_beszamolo.html, az elsõ felkerült képek pedig itt tekinthetõk meg: www.mant.hu/urtabor_galeria_szekesfehervar.html
(Bacsárdi László tagtársunk közlése)


Tisztelt Tagtársaink a következõ WEB-lapon asztronautikai témájú bélyegeket nézegethetnek: http://www.geocities.com/space_stamps/
(Neizer Zita tagtársunk közlése)

-

Nemzetközi ûrtábor – Huntsville:

2002. július 26-a és augusztus 3-a között ismét megrendezték a Nemzetközi Ûrtábort az Alabama állambeli Huntsville-ben, az Egyesült Államokban. Mi ketten – Bodó Zsófia, a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tizenegyedik osztályos tanulója és Kozma János, a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tizenegyedikes tanulója – kaptuk azt a megtiszteltetést, hogy ott Magyarországot képviselhettük. Kísérõnk dr. Magyari Béla kiképzett ûrhajós volt.
Mi hárman azonban nem sokat láttuk egymást a hét folyamán, mivel Béla a tanárok táborában vett részt, minket pedig két különbözõ csapatba osztottak be. Kivételt talán csak az étkezések jelentettek.
Elsõ nap mindannyiunkat betereltek egy elõadó-helyiségbe, ahol Grace Corrigan, a Challenger-katasztrófa során elhunyt tanárnõ, Christa McAuliffe édesanyja tartott megindító megemlékezést lányáról.
Nem sokkal ez után került sor a “Nemzetek Parádéjára”, amikor is minden küldöttség bemutatta pár percben saját országát. A belgák például minden résztvevõ nyelvén köszöntötték a megjelenteket. A magyar sajnos kimaradt; mint késõbb megtudtuk, ezzel is próbálkoztak, ám ezt siker nem koronázta.
A tábor folyamán többek között elõadásokat hallgathattunk végig, szimulátorokat próbálhattunk ki, rakétát építhettünk, illetve meglátogattuk a huntsville-i ûrmúzeumot és a rakétaparkot is.
Három program van, amit ki szeretnénk emelni: Az egyik a búvárkodás, az ún. “Scuba Diving” volt, melynek keretében a mikrogravitációt próbáltuk szimulálni egy nyolc méter mély medencébe történt lemerüléssel. Ezen a merülésen csak szigorú orvosi ellenõrzések után vehettünk részt, ám megérte, mivel egészen fantasztikus élményben lehetett részünk odalent a medence mélyén.
A másik program a csoportos szimuláció, amibõl összesen négy volt: három egyórás misszió (Alfa, Bravo és Charlie), illetve az ún. “hosszú misszió”, mely hat órán át tartott. Az egys missziók három helyszínen zajlottak: az ûrrepülõgépen, az ûrállomáson, illetve az irányító központban. Az elsõ három misszióban a csapat tagjai körforgásszerûen váltották egymást az egyes posztokon. A három egyórás misszió után pedig a csapat szavazással döntötte el, ki milyen funkciót töltsön be a hat órás küldetés során.
Bodó Zsófia: – Én delegációnk lány tagja, itt a pilóta posztot töltöttem be, és mivel a feladatok közt az ûrállomással való dokkolás és személyzetcsere is szerepelt, a második három órában az ûrállomáson tevékenykedtem.
Kozma János: – Fiúként engem jobban érdekelt az ûrállomás, az ott végzendõ feladatok. A harmadik óra elteltével, a dokkolást követõen az ûrhajón folytattam orvosi, illetve kutatói feladataimat.
A harmadik program a szabadidõnkben meglátogatott G-Force volt. Itt lehetõségünk nyílt kipróbálni, hogy milyen élmény, milyen érzés, mikor a földi gravitációnál jóval nagyobb erõ hat az emberi szervezetre. Ezt a 4 g-s terhelést egy forgó “szoba” falához szíjazva élhettük át.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani a MANT-nak a pályázat lehetõségért, mely által kimehettünk Hutsville-be, és dr. Magyari Bélának, aki elkísért bennünket.
(Bodó Zsófia és Kozma János)

-

Elõzõ körlevelünkben egyik elnökségi tagtársunk neve sajtóhibával jelent meg – helyesen írva: Trupka Zoltán. A megtörténtekért szíves elnézést kér a szerkesztõ

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.11.18.
Impresszum
kezdolap