A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális
2002. szeptember
Archívum

 

"A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök elõterjesztésére - augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adományozott. A Magyar Köztársasági érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza több évtizedes ûrkutatói tudományos munkásságáért, nemzetközileg is elismert kutatói, tudományszervezõi és ismeretterjesztõ tevékenysége elismeréseként dr. Almár Ivánnak, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutató Intézet tudományos tanácsadójának." (idézet a hivatalos szövegbõl).

Gratulálunk Társaságunk alapító elnökének, jelenlegi örökös tiszteletbeli elnökünknek, és további jó egészséget, sok eredményes, örömteli munkát kívánunk!
Azon tagtársainknak, akik szeretnék Almár Iván életútját az eddigieknél még jobban megismerni, figyelmükbe ajánljuk Trupka Zoltán elnökségi tagunk interjúját (amely még Iván 70. születésnapja alkalmából készült) az ORIGO hírportálon: <http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20020507almar.html>

Dr. Magyari Béla elnök, Szentpéteri László fõtitkár

- O -

Rendezvények:

2002. szeptember 24. (kedd) 17.00 órakor az MTA Roosevelt téri Székházának II. emeleti elõadótermében Gene Kranz tart elõadást munkája legérdekesebb pillanatairól.
A rendezvény nyilvános, így várjuk kedves Tagtársaink megjelenését és aktív részvételét. Az elõadás nyelve angol ugyan, de a MANT biztosítja a magyar nyelvû tolmácsolást.
[Gene Kranz: a NASA személyzetes ûrrepüléseinek talán legismertebb repülési igazgatója (Flight Director) volt, aki gyakorlatilag végig dolgozta a Mercury, a Gemini és az Apollo programot. Az Apollo-11 Holdra szállásakor éppúgy õ volt a repülés vezetõje, mint az Apollo-13 elhíresült "Houston, van egy kis problémánk…" kezdetû üzeneténél. (Megj.: Sztp. L.)]

2002. október 30. (szerda) 18.00 óra
TIT Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7.
Beszámoló a 2. Világûr-konferenciáról (World Space Congress, Houston)
Elõadók: Dr. Almár Iván, Apagyi Katinka, Hargitai Henrik és Dr. Illés Erzsébet

(lásd cikkünket az Ûrkaleidoszkópban!)

= @ =

 

Leginkább a fiatal, planetológia iránt érdeklõdõ tagtársaink figyelmébe ajánljuk a következõ honlapot: Solar System Simulator, <http://space.jpl.nasa.gov>. Ha megadjátok a megfigyelés idõpontját és helyét (pl. Föld vagy egy adott ûrszonda), megadja, hogy látható-e az adott objektum, és ha igen, milyennek fog látszani. Jó szórakozást!

(információ Neizer Zitától)

> › <

A 34. LPSC-t (34th Lunar and Planetary Science Conference) a NASA Johnson Space Center közelében, League City-ben rendezik meg 2003. március 17-21-e között. Mivel többeket érint a magyar ûrkutatók közül, tájékoztatjuk a közleményt beküldeni szándékozókat, hogy két elektronikus határidõ van erre a konferenciára. Ha valaki PDF-fájlt tud készíteni, annak elég azt magyar idõ szerint 2003. január 14. éjfélig beküldeni. Ha valaki - az eddigi gyakorlathoz hasonlóan - a hagyományosan elfogadható fájl típusokban küldi be az anyagát (2 oldal, öntõforma a honlapon mellékelve), annak ez a határidõ 2003. január 7. éjfél. A konferencia honlapja: <http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2003/>

(Dr. Bérczi Szaniszló)

 

Beszámoló a IX. Magyar Ifjúsági Ûrtáborról


Táborunkat idén Székesfehérvárott rendeztük meg augusztus 12-e és 17-e között a helyi MANT-csoport igen aktív részvételével - amit ezúton is megköszönünk.
35 diák - többek között Erdélybõl érkezettek - vett részt rendezvényünkön 11-tõl 22 éves korig.
Vendéglátónk a MTESZ Fejér Megyei Szervezete (a Technika Háza), valamint A Szabadmûvelõdés Háza volt, amelyek otthont adtak elõadásainknak, foglalkozásainknak, vetélkedõinknek és mindazon programjainknak, amelyek valamilyen technikai segédeszközt igényeltek. Többek között csillagászati bemutatón is részt vehettünk.
A tábori megnyitó ünnepélyességét emelte, hogy a vendéglátó város polgármestere, dr. Warvasovszky Tihamér, majd Elek Gyula, a MTESZ Fejér Megyei Szervezetének igazgatója köszöntötte a tábor résztvevõit, ezt követõen dr. Almár Iván, örökös tiszteletbeli elnökünk megtartotta az elsõ, reprezentatív elõadást.
Programunk gerincét a 17 elõadás, az ûrfórumok, a két kisebb és egy nagy vetélkedõ képezte. Vetélkedõink végeztével értékes mûszaki, illetve ûrkutatási szakkönyveket, szakfolyóiratok tematikus példányait, posztereket kaptak az arra érdemesültek, és amelyek az ûrkutatásban való további elmélyedést szolgálják.
Mindezeket külsõ programok is kiegészítették: látogatást tettünk az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében, ahol a résztevõk elõadást hallgattak meg az ûrkutatás technikai megvalósításának azon feladatairól, amelyek kezdeményezõje, illetve végrehajtója az Intézet és munkatársai, majd megtekintették a részecskegyorsítót. Végül olyan mûszereket is láthattunk, amelyek eredeti példányai az ûrben teljesítettek szolgálatot. Elõadónk és kísérõnk dr. Jéki László és Apáthy István volt. Jártunk a TIT Budapesti Planetáriumában, ahol egy teljes mûsort néztünk-hallgattunk meg a Marsról Mátis András vezetésével.
Az elõadások közül különösen nagy érdeklõdést váltott ki az a két téma, amelyek az ûrkutatás jövõjérõl, illetve a Földbe csapódás veszélyével fenyegetõ kisbolygókról szóltak.
A másik, nagy lelkesedést kiváltó esemény a szerda délutáni és esti, több csoportos ûrszimulációs "mûsor", amely egy tavaly, a debreceni ûrtáborban felmerült ötlet óta folyó kemény munka igen látványos betetõzése volt. Az, hogy ebben az élményben részünk lehetett, leginkább Bodó Zsófia, Csengeri Timea, Dianiska Balázs, Horváth Márk, Kovács Zsuzsa, Neizer Zita és Sándor Ferenc ifjú tagtársaink kiemelkedõ érdeme. (Reméljük, hogy WEB-lapunk gazdáinak - Bacsárdi Lászlónak és Csengeri Timeának - áldozatos munkájaként elõbb-utóbb a WEB-böngészõk is élvezhetik az írásos, illetve a fotós beszámolót az ott történtekrõl.)
Elõadóinkat országos hírû tekintélyek is képezték, így pl. a már említett, nemzetközi elismertségû dr. Almár Iván professzor, dr. Magyari Béla kiképzett ûrhajós - Társaságunk elnöke -, dr. Both Elõd - a Magyar Ûrkutatási Iroda igazgatója -, dr. Bérczi Szaniszló, dr. Frey Sándor, valamint dr. Jéki László és Apáthy István, az MTA KFKI neves fizikusai.
Az igényeknek megfelelõen az idén a korábbiaknál jóval több olyan program, illetve vetélkedõ volt, amelyet maguk az ûrtáborozók, illetve a korban hozzájuk jóval közelebb álló ifjú kollégáink valósítottak meg. Ilyen munkát végzett Bacsárdi László, Csengeri Timea (pl. a fergeteges ismerkedési est), Horvai Ferenc, Horváth Márk, Kovács Zsuzsa, Könyves Vera, Sándor Ferenc, Sik András és a tábor vezetésébe alaposan bevont Neizer Zita.
A rettenetes csúcsforgalomban végzetes mértékben késett az ûrtábor autóbusza, így mindannyiunk bánatára elmaradt a találkozás dr. Farkas Bertalan ûrhajóssal - ennek ellenére köszönjük fáradozását!
Szállásunkat a Nemes Nagy Ágnes Kollégium adta, amelynek klubterme rendezvényeink további színhelyéül is szolgált, ellátásunkról pedig a Kodolányi János Fõiskola étterme gondoskodott bõséggel.
Megköszönjük Papp Lászlónak, a helyi MANT-csoport elnökének, valamint Trupka Zoltán elnökségi tagunknak áldozatos munkáját, amely kiterjedt a legnagyobb horderejûtõl a legapróbb ügyekben való folytonos segítségnyújtásra (ezeken felül városnézés, cipekedés, fuvarozás stb.), s szabadidejüket sem kímélték.
Táborunkról többek között a Petõfi Rádió, valamint a Fejér Megyei Hírlap, a Fehérvári Polgár és a TELAPO Magazin adott hírt (remélhetõleg a legközelebbi Körlevélben illusztrációt is adhatunk a sajtóból).
A szomszéd országokból érkezõ résztvevõk ûrtáborunk hírét külföldön is tovább öregbítik.
Támogatóink - a vendéglátó Székesfehérvár városa, a MTESZ Fejér Megyei Szervezete, illetve A Szabadmûvelõdés Házán kívül - az Atlant Hungary Kft., a Konzumbank Rt., a Magyar Ûrkutatási Iroda, a Belügyminisztérium Gazdasági Fõigazgatósága, a KFKI RMKI, a TIT Budapesti Planetáriuma, a Kodolányi János Fõiskola, a Természet Világa Szerkesztõsége, az Aeromagazin Szerkesztõsége, a Magyar Csillagászati Egyesület, a Master Foods Hungary Bt., a National Geographic Kiadó, a National Geograpic Channel, valamint a Fõvárosi Önkormányzat és az egyes táborozókat támogató önkormányzatok voltak.

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.09.04.
Impresszum
kezdolap