A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Űrkaleidoszkóp
  Űrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális 2002. Május Archívum

Rendezvény:

2002 május 23-án (csütörtök) 18.00 óra:

SÍK ANDRÁS – SIMON TAMÁS:  Európai távcsövek az Andok csúcsain

Élménybeszámoló és diavetítés; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat szervezésében lezajlott Life of the Universe címû vetélkedõ gyõztesei által meglátogatott chilei La Silla és Very Large Telescope rendszerek – az Európai Déli Obszervatórium távcsövei

Helyszín: TIT  Kossuth Klub (Budapest, VIII. Múzeum u. 7.)

    @ 

Társaságunk honlapja megújult – köszönhetõen Csengeri Timea és Bacsárdi László ifjú tagtársaink áldozatos munkájának, valamint a KFKI segítségének. Kérjük kedves  Tagtársainkat, hogy látogassák minél gyakrabban WEB-lapunkat, amelynek a címe: http://mant.kfki.hu, és szíves tapasztalataikat osszák meg velünk. Egyben jelezzük azt is, hogy beadtuk a domain-név regisztrációs kérelmünket, az új és végleges www.mant.hu címre is. Ezért azt is javasoljuk, hogy idõrõl-idõre próbálják behívni ezt a címet is, hogy láthassák, mikortól él… (Szerencsés esetben e sorok olvasásának idején talán már él az új és végleges címünk!) Jó böngészést!

~  Ą  ~

Elõreláthatólag április utolsó napjaiban került az újságosokhoz a GPS Magazin. Az egyelõre kéthavonta megjelenõ színes folyóirat a mûholdas helymeghatározás és mûholdas navigáció külföldi és hazai alkalmazásait, a legújabb vevõberendezéseket, a mûholdrendszer mûködését és várható fejlõdését mutatja be. A szerzõk között több tagtársunk is megtalálható. További információk: www.gpsmagazin.hu

     &

Véget ért a Távcsõ és égbolt címû internetes csillagászati és ûrkutatási vetélkedõ (az Oktatási Minisztérium, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a TIT Uránia Csillagvizsgáló, a Magyar Csillagászati Egyesület, az Origó Internetes Portál, valamint Telescopium Távcsõbolt szervezésében), amelynek ünnepélyes döntõje és eredményhirdetése április 19-én zajlott le a gellérthegyi TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálóban. Ezen részt vett elnökünk, dr. Magyari Béla és – egyszersmind játékmesteri szerepben – dr. Both Elõd is.  Egyelõre részletes információink nincsenek, annyi bizonyos, hogy a döntõbe jutott ifjak között több tagtársunk is van (és akik a mi pályázatainkon is természetesen komoly eredményeket értek el...). Gratulálunk nekik! Remélhetõen többrõl is hírt adhatunk majd a következõ Körlevelünkben.

Ř o  ×

Ifjúsági esszépályázatunkra összesen 76 dolgozat érkezett – ebbõl 44 a 15-18 éves korosztályé, a többi a 10-14 éveseké. Körlevelünk lapzártakor még tart az értékelés mind a két kategóriában.

Elõreláthatólag május 25-én – szombaton délelõtt – tarjuk meg az ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetést, amelyet a budapesti városligeti Közlekedési Múzeumban szeretnénk megrendezni. Az érintetteket külön levélben szándékozunk értesíteni.

 > <

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázatán 150.000.- Ft-os támogatást nyertünk el, amelyet az ûrkaleidoszkóp megjelenésére fordítunk. Köszönjük – minden Tagtársunk nevében is!

      IB 

Intézőbizottságunk az év eddig eltelt idõszakában háromszor ülésezett. Ezekrõl rövid tájékoztatást kívánunk kedves Tagtársainknak közreadni: 

I. január 21.:

  a jogi tagdíjak beérkezése;

az idei ûrtáborral kapcsolatos terveink;

az ifjúsági esszépályázat és a várható eredmények, esetleges kudarcok lehetséges okai;

költségeinket könnyítő, rendezvényeinket támogató pályázatok (Mecenatúra, ISM, Pro Renovanda Cult. H. stb.)

szakmai fórumaink: az Ionoszféra-magnetoszféra, valamint a Földfotó konferencia ebben az évben;

a MANT és AZ IAF kapcsolata 2002-ben, kongresszus Houstonban; pályázzunk az éves tagsági díjra – mint korábban is;

honlapunk ügye;

az SZJA 1 %-át érintõ felkérés jelenjék meg rendszeresen a Körlevélben.

 II. március 11.:

­– az április 5-ei határidõvel meghirdetett ifjúsági esszépályázattal kapcsolatos aggályok erõsödtek, mivel igen csekély volt a március elejére újólag meghirdetett konzultáció;

felvetõdött egy olyan kiadvány készítésének gondolata, amely a legeredményesebb pályázatokat leközölné;

a Pécs régió tevékenységével kapcsolatban levelet kapott vezetõségünk; az ügyet az Elnökség elé tárjuk;

az IAF és a MANT közötti kapcsolatot továbbra is dr. Almár Iván tartja fenn;

dr. Both Elõd beszámolt arról, hogy az IAF és az ESA egyetemistákat és doktoranduszokat támogat – errõl az ûrszimulátorral foglalkozó csapatunk is kapott tájékoztatást.

III. április 23.:

tájékoztató az ûrtáborról;

esszépályázatunk, és az eredményhirdetéssel kapcsolatos teendõk;

a 2001. évi mérleg, költségeink;

az Elnökségi ülés elõkészítése;

a Közgyûlés elõkészítése;

a huntsville-i kiküldetés elõkészítése;

az idei MTESZ-díj.

=   _   =

Elnökségünk május 13-án ül össze a MTESZ Budai Székházában. A következõ Körlevélben beszámolunk az ott történtekrõl – többek között a soron következõrendes, ez évi Közgyûlés elõkészítésérõl.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a Közgyûlést elõreláthatólag június 10-én 14 órára hívjuk össze a szokásos helyen: a MTESZ Budai Székházában. Kérjük kedves tagtársainkat, hogy ezt az idõpontot szíveskedjenek (ceruzával feltétlenül!) elõjegyezni. Az Elnökség határozatát követõen természetesen minden Tagtársunk megkapja a meghívót a Közgyûlésre.

  [  &  ]

Könyvtárunk gyarapodása:

ESA Bulletin – 2002. februári szám

Marshall Star (The NASA MSCF Weekly) 2002. Mar. 21., 28., Apr. 4., 11., 18., 25. számai

Aeromagazin – áprilisi szám

Meteor – áprilisi szám; benne: Tejútikalauz

Haditechnika – 2002. elsõnegyedévi száma


Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.03.26.
Impresszum
kezdolap