A Magyar Asztronautikai Társaság Körlevele
  A Társaságról
 
  Kik vagyunk
  Felépítés
  Helyi csoportok
  Ifjúsági csoport
  Díjazottaink
  Körlevél
  Beszámolók
  Belépés
  Tagok
  Alapszabály
  1%
  Programok
  Ifjúsági pályázat
  Ûrkaleidoszkóp
  Ûrtábor
  Linkek
  Vendégkönyv
   

Aktuális 2002. Február Archívum

Ismét: "Magyarország és a világûr" - ifjúsági esszépályázat!

Körlevelünk ezúttal nem csupán tagjainknak szól - igyekszünk eljuttatni mindazokhoz, akik valamilyen formában manapság, illetve az elmúlt esztendõk folyamán az évenként szokásos pályázatunk ügyében érintett. Nem csupán a célzott korosztályhoz kívánunk szólni, hanem azokhoz is, akik tudnak segítséget nyújtani, tanácsot adni a leendõ pályázóknak, vagy éppen csak alkalmuk van figyelmüket felhívni a pályázatunkra. Mellékletünk - amellyel már többen találkozhattak - minden szükséges információt tartalmaz (legfeljebb a január 8-ai konzultáció híre az idejétmúlt).
Konzultációnkat megismételjük 2002. március 6-án (szerdán) 10 és 12 óra, valamint 14 és 16 óra között, amelyen a leendõ pályázókat és a pályázatra felkészítõ tanárokat egyaránt szívesen látjuk a MANT irodájában (Budapest, II. Fõ u. 68. I. em. 138. - közel a Batthyány téri metróhoz).
Vezetõségünk tisztelettel kéri Körlevelünk minden Kedves Olvasóját, hogy pályázati felhívásunkat juttassa el a lehetõségei szerinti legszélesebb publikumhoz. Köszönjük fáradozását!

- O -

További híreink:

Öröm számunkra, hogy az idei (sõt a korábbi éveket is kipótló) tagdíjbefizetések lendületesen megszaporodtak, s bár még mindig találtatott hiba a tagdíjakat nyilvántartó rendszerünkben, ennek "befoltozása" ügyében Tagságunk megértõ, türelmes és együttmûködõ - köszönet érte!

> n <

Rendezvényeink:

2002. február 20. (szerda) 18.00 óra:

A MANT Data Szakosztályának rendezésében:
Dr. Magyari Béla: A Csillagváros - húsz év múltán
Helye: TIT Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum utca 7.

Program-elõzetes:

A MANT Székesfehérvári Csoportja rendezésében lesz elõadás:
Simon Tamás: Obszervatóriumok a világ tetején
Idõpontja: 2002. március 26-án (kedden) 17 órakor
Helyszíne: TIT Barátság Háza; 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

A MANT Kecskeméti Csoportja, a Magyar Repülõ- és Ûrorvosi Társaság és a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Repülõ- és Ûrorvosi Tanszéke közös szervezésében egész napos tudományos konferencia lesz!
Idõpontja: 2002. március 22. (péntek) 9.00 órai kezdettel
Helyszíne: 6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
Címe: Szív-érrendszeri diagnosztikai és terápiás problémák a repülõ- és ûrorvosi gyakorlatban
A következõ körlevelünkben bõvebb tájékoztatást tervezünk adni a programról.


~ & ~

Könyvtárunk gyarapodott a Kis atlasz a Naprendszerrõl c. kiadványok újabb tagjaival, amelyekrõl ezúton adunk rövid ismertetõt:

(2) "Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR - alapján megépített - HUNVEYOR kísérleti gyakorló ûrszondával" (sokszerzõs munka dr. Bérczi Szaniszló szerkesztésében)

Színes képekkel is bõven illusztrált füzet arról, hogy magyar tervezésû és felépítésû berendezésekkel a Naprendszer egyes szilárd kérgû égitestjei felszínén hogyan és milyen vizsgálatok, kutatási programok lennének elvégezhetõk a gyakorlatban is, amennyiben a szonda ténylegesen a tervezett helyre kerülhetne. A füzet e berendezések szerkezetérõl és mûködtetésérõl is tájékoztat.
A Hunveyor mint program egyben remek pedagógiai eszköz több, nagy fokú kreativitást igénylõ tantárgy oktatásában is. A három Hunveyor Budapesten (ELTE), Pécsett (PTE) és Szombathelyen (Berzsenyi D. Fõiskola) mûködik.

(3) "Bolygótestek atlasza" (sokszerzõs munka dr. Bérczi Szaniszló szerkesztésében)

A Naprendszer Föld-típusú és az egyéb, szilárd felszínnel (is) rendelkezõ égitestjeinek (nagy- és kisbolygók, holdak, üstökösök) ismertetése felépítésük, az égitest, valamint felszíni képzõdményeinek és belsõ szerkezetének kialakulása, viselkedése szerint - az ûrkutatás legfrissebb információinak felhasználásával (számos színes és fekete-fehér fényképpel, rajzzal illusztrálva).

- 1 % -

Mint már januárban is, ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira, s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerõseit is. Mint arról korábban már beszámoltunk, 2001-ben mintegy negyed millió forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán. A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges szokásos cédulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!

A Magyar Asztronautikai Társaság adószáma: 19011084 - 2 - 41

Aktuális   Archívum
Frissítve: 2002.03.15.
Impresszum
kezdolap