Diákpályázat

Vissza

Feltételek

MI az űrkutatásban”

 

A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata

 

1. A pályázat meghirdetői

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), a Galaktika és az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton egyénileg, illetve csapatban is részt lehet venni. A pályamunkákat határainkon túlról is várjuk!

 

A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű.

A pályamunkákat elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.

 

3. A pályázat kategóriái

A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

 

A tavalyihoz hasonlóan a Rajzolj! kategóriát idén is külön pályázatként kezeljük, ez kizárólag a 11-14 éves korcsoport részére szól, és a többi kategóriától elkülönítve bíráljuk!

Az ismeretterjesztő poszter és ismeretterjesztő prezentáció ezért külön kategóriát kapott.

 

A” feladattípus („Rajzolj!”)

Egyéni pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

Csapatban pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja.

 

B”– „C” – „D” – „E” – „F” – „G” feladattípusok

 

Egyéni pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 • az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

Csapatban pályázók esetében:

 • az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja;

 • az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportja (de legfeljebb a középiskola befejezéséig)

---

A csapatokról (minden kategória esetében):

 • A csapatok 2–4 főből állhatnak.

 • Egy diák csak egy csapatban indulhat.

 • Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.

 • A kategóriák közötti választásnál a csapat legidősebb tagjának az életkora számít.

(Ha például a csapat három főből áll, két 14 éves és egy 15 éves diákkal, akkor a 15–18 éves korcsoportot kell választani.)

 

4. A pályázat benyújtása

A pályázatokat ezen az online felületen kérjük beadni, amely a a főoldalról belépve érhető el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsűri kizárólag csak az online beadófelületen keresztül leadott pályamunkákat értékeli!

 

5. A pályázat beadási határideje

Beküldési határidő: 2022. február 7. (hétfő) 23 óra 59 perc.

Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

6. A pályázat témaköre

MI az űrkutatásban”

A mesterséges intelligenciával (MI) gépek, robotok, számítógépes programok rendelkezhetnek. Ezek emberek beavatkozása nélkül tudják a felmerülő feladataikat megoldani, a természetes intelligenciával rendelkező ember helyett bizonyos tevékenységet ellátni, sőt viselkedésüket a környezetükből érkező információ feldolgozásával módosítani, alakítani is.

Mit gondolsz, milyen feladatokra lehet alkalmas a mesterséges intelligencia az űrkutatásban? Engedd szabadon a fantáziád, hisz maga a mesterséges intelligencia fogalma is a tudományos-fantasztikus irodalomban bukkant fel először. Dolgozatod, alkotásod számára választhatsz az alábbi szűkebb témakörök közül, de természetesen kitalálhatsz bármi ezektől eltérőt is, csak kapcsolódjon a pályázati kiírás címéhez.

 • Hogyan építenél fel egy kis űreszközt, hogy mozogjon, mérjen és küldje az adatait?

 • A jövő autonóm űreszközei idegen égitesteken - a felszínen, a felszín alatt vagy a levegőben

 • Emberek vagy robotok utazzanak kutatni a Marsra?

 • Intelligens robotok az űrhajósok szolgálatában – élet egy űrállomáson vagy egy holdbázison

 • A mesterséges intelligencia szerepe az űreszközök gyártásában

 • Csillagászati űrtávcsövek vagy földmegfigyelő műholdak képeinek feldolgozása mesterséges intelligencia segítségével

---

Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk ötleteidet, pályamunkádat, de ha egyik sem tetszik, tekintheted a MI rövidítést személyes névmásnak is!

 

7. A pályázó feladata

A pályázónak (akár egyénről, akár csapatról van szó) választani kell egyet az alábbi feladatok közül.

Mindegyik feladat témája a „MI az űrkutatásban”, ahogy a 6. pontban megfogalmaztuk.

A pályázó feladata, hogy a „MI az űrkutatásban” témakörben – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozásban – a kategóriának megfelelő alkotást készítsen.

 

A” Rajzolj! (Rajz, számítógépes grafika készítése)

A grafika technikája szabadon választható: lehet kézrajz, festmény, fotómontázs, számítógépes grafika vagy egyéb grafikai alkotás.

 

B” Írj! (Dolgozat készítése)

A pályamű lehet szakmai dolgozat, vagy rövid, irodalmi jellegű mű (novella).

 

C” Készíts! (Facebook-oldal, weboldal vagy blog készítése)

A pályázó az oldalra szöveget, képet, videót, animációt és bármilyen további tartalmat elhelyezhet.

 

D” Vágj! (Videó)

A pályázó feladata videót készítése.

 

E” Kísérletezz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a kísérlet bemutatásáról)

A feladathoz a kísérlet vagy kísérletsorozat elvégzésén kívül a munka dokumentálása is hozzá tartozik.

 

F” Programozz! (Videó és/vagy dolgozat készítése a program működésének bemutatásáról)

Az elkészült program vagy modell működését be kell mutatni, és dokumentálni kell.

 

G” Alkoss! (Ismeretterjesztő poszter vagy ismeretterjesztő prezentáció készítése)

A poszter maximális mérete A/2-es lehet. A poszter technikája szabadon választható: lehet kézzel készített, nyomtatott anyagok felhasználásával készített, vagy számítógépes eszközökkel készített poszter. A prezentáció kizárólag elektronikus úton készíthető.

 

A fenti B, C, D, E, F és G feladattípus közül csak egyet kell választania a pályázónak.

 

Az „A” Rajzolj! feladattípust önálló versenyként, külön bíráljuk, a B-C-D-E-F-G kategóriákban érkezett pályázatokat pedig együtt.

 

8. Formai követelmények

Minden kategóriában: a pályamunka címe lehetőleg NE egyezzen meg a kiírás címével, mert az megnehezíti a bírálatot.

Az „A” feladatnál a pályaművet rajz és grafika esetében elsősorban PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni, de CDR, PSD vagy JPG formátumban is elfogadjuk. Kérjük, hogy a kézzel készült rajzokról és poszterekről készítsenek digitális képet (fénykép vagy szkennelés), és ezt a képet töltsék fel a pályázati honlap beadófelületén keresztül.

 

A „B” feladat esetében a pályaművet DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén keresztül feltöltetni. A pályamunka maximális terjedelme 8 oldal (A4). Az ábrák, rajzok – ha mellékletként szerepelnek – nem számítanak bele az oldalszámba. A dolgozathoz kérünk irodalomjegyzéket, és a pályázókat arra kérjük, hogy tüntessék fel az internetes hivatkozásokat is! Kérjük, kerüljék el az olvasott forrásokból való szó szerinti szövegátvételt, hiszen az nem számít önálló munkának.

 

A „C” feladat esetében a pályaművet Facebook-oldal esetében Facebookon kell elkészíteni, és a Facebook-oldal linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Blogoldal esetében egy blogszolgáltatónál (pl. blog.hu) kell elkészíteni, és a blog linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni. Weboldal esetében tetszőleges technikai eszközök használatával (pl. Google Sites, Drupal, saját fejlesztés stb.) kell elkészíteni a weboldalt, és a weboldal linkjét a pályázati honlap beadó felületén részletesen leírtak alapján megadni.

 

A „D” feladat esetében a pályaművet a Youtube-ra kérjük feltölteni, és linkjét a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján megadni. A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

 

Az „E” feladat esetében a pályamű alapjául szolgáló kísérlet videódokumentációját a Youtube-ra kérjük feltölteni és a linkjét megadni a pályázati felületen, illetve a kísérlet elvének, működésének és eredményének szöveges összefoglalását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük feltölteni a pályázati honlap beadófelületén. A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

 

Az „F” feladat esetében a pályamű videódokumentációját  Youtube-ra kérjük feltölteni és a linkjét megadni a pályázati felületen, illetve a kísérlet elvének, működésének és eredményének szöveges összefoglalását DOC, DOCX vagy PDF formátumban kérjük feltölteni a pályázati honlap beadófelületén. A videó időtartama ne legyen hosszabb 10 percnél.

 

A „G” feladatnál a poszter esetében a pályaművet elsősorban PDF formátumban, prezentációt ppt, pptx, vagy pdf formátumban kérjük a pályázati honlap beadófelületén részletesen leírtak alapján feltölteni.

 

9. Eredményhirdetés

A pályázókat e-mailben értesítjük az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről, a nyertes pályázók nyereményüket a 2022 tavaszán egy ünnepélyes díjátadón vehetik át, amelyet a járványhelyzettől függően személyes részvétellel, vagy online szervezünk. A pályázat eredményét várhatóan 2022. február végéig, de legkésőbb március 31-ig nyilvánosságra hozzuk.

 

10. Értékelés

Értékelési szempontok:

A” feladattípus („rajzpályázat”)

 • a feldolgozott téma tartalma, hitelessége;

 • a feldolgozás eredetisége, ötletessége;

 • a kidolgozottság gondossága

 • a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

 

B”– „C” – „D” – „E” – „F” feladattípusok

 • a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;

 • a feldolgozás eredetisége;

 • a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

 

 

11. Díjak

Az alábbi díjakat mind egyéni, mind csapat kategóriában átadjuk.

 

A” feladattípus („rajzpályázat”)

11–14 éves korcsoport

A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2022-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

 

B”– „C” – „D” – „E” – „F” feladattípusok

EGYÉNI indulók:

11–14 éves korcsoport

A három legjobb pályamű szerzője értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó fiatal jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2022-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

 

CSAPATOK részére:

11–14 éves korcsoport

A 11–14 éves korcsoportban a három legjobb pályamű szerzőcsapata értékes könyvjutalomban részesül. Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben.

Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2022-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

 

15–18 éves korcsoport

A 15–18 éves korcsoportban a legjobb pályaművet benyújtó csapatnak a 2022-es MANT Űrtáborban két ingyenes helyet biztosít a MANT. Ha két főnél több tagból áll a csapat, a csapattagok a díjat feloszthatják a tagok között (pl. négytagú csapat minden tagja 50%-ot fizet), vagy két kiválasztott tag veszi igénybe az ingyenes helyeket.

A második helyezettnek a részvételi díj 50%-át elengedjük, a harmadik helyezettnek a részvételi díj 33%-át engedjük el. Az első helyezetthez hasonlóan a kedvezmény két főre szól és a második, illetve harmadik helyezett csapatok is dönthetnek a kedvezmény felosztásáról a tagok között.

Az első öt legjobb pályamunkát beadó csapat jutalma egy látogatás budapesti, űrtevékenységgel foglalkozó intézmény(ek)ben. Az érvényes pályamunkát beadó, a MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2022-es MANT Űrtáborban való kedvezményes részvétel lehetőségét. (A MANT Űrtáborról információk a http://www.mant.hu/urtabor címen találhatóak.)

 

12. Felhasználás

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Magyar Asztronautikai Társaság honlapján, a Magyar Asztronautikai Társaság kiadványaiban, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett kiállításokon és rendezvényeken külön értesítés nélkül megjelenjen. A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

 

13. További információ

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a palyazat@mant.hu címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a palyazat@mant.hu címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a diákpályázat honlapján.

 

Budapest, 2021. október 11.

 

 

 

 

Dr. Kovács Kálmán

a MANT elnöke

Arnócz István

a MANT főtitkára

 

 

A MANT Diákpályázatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja.