MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.07
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Tudomány születik

Keveseknek adatott meg, hogy tanúi lehettek egy új tudományág születésének, még kevesebbeknek, hogy e folyamat tevékeny résztvevői lehettek. Az űrkutatás, az űrtudomány a legfiatalabb tudományterületek egyike. Az első szputnyik 1957-es felbocsátását követően szinte azonnal munkához láttak azok a lelkes fiatalok, akiket ma a szakma nagy öregjeiként tisztelünk. Munkájukkal kezdetét vette az a sikertörténet, amelyet némi egyszerűsítéssel magyar űrkutatásnak nevezünk.

Ennek az izgalmas történetnek az első két évtizedére emlékeztek vissza Elek Lászlóval beszélgetve néhányan a szemtanúk és közreműködők közül, akik az űrkorszak első két évtizedében, vagyis 1957 és 1977 között aktív, kezdeményező és általában vezető szerepet játszottak a magyar űrkutatás valamelyik területén, Magyarországon dolgoztak, és még köztünk élnek.

Egy-egy rövid részlet a tíz beszélgetésből

Almár Iván

A fizikai (csillagászati) tudományok doktora. Csillagász, az egyik legelső magyar űrkutató. 1956-ban már az Asztronautikai Bizottság titkára, 1957-től a Csillagvizsgáló Intézet munkatársaként megszervezi a műholdak átvonulásainak optikai követését, 1972-től a penci Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, az első magyar űrkutatási profilú intézmény létrehozója és vezetője.

Letöltöm és meghallgatom

Apáthy István

Villamosmérnök, euromérnök, űrkutató. 1970 óta a KFKI Űrelektronikai Csoport (később KFKI AEKI Űr-dozimetriai csoport, az első magyar professzionális űreszközépítő műhely) tagja, 1974-től annak vezetője. Részt vett az első magyar űrelektronikai mérőműszer kifejlesztésében, és az első mikroprocesszoros kelet-európai űreszköz megalkotásában.

Letöltöm és meghallgatom

Bencze Pál

Geofizikus mérnökként végzett Sopronban, a nagycenki Geofizikai Obszervatóriumban már a hatvanas évektől ionoszférakutatással foglalkozott. A kezdetektől részt vett a magyar űrkutatásban. Kutatási területei: a felső légkör fizikája (aeronómia), a semleges felsőlégkör, az ionoszféra és a magnetoszféra fizikája.

Letöltöm és meghallgatom

Ferencz Csaba

Villamosmérnök, űrkutató, elektromágneses hullámterjedési és űrelektronikai szakember, aki már 1961 szeptemberében, diákként létrehozza a Budapesti Műszaki Egyetemen az űrkutatás egyik legfontosabb hazai bázisát. 1964-től 1968-ig a BME-n oktatóként, 1968-tól 1982-ig az Űrkutatási Kormánybizottság Titkárságán szakértőként dolgozik. 1968-tól egyetemi doktor, 1972-től a műszaki tudomány kandidátusa.

Letöltöm és meghallgatom

Gschwindt András

Villamosmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem doktora. 1957-ben, rádióamatőrként vette a Szputnyik–1 jeleit. Egyetemi hallgatóként a Rakétatechnikai Tudományos Diákkör tagja, ahol főleg a műholdak telemetriai jeleinek vétele, a vételükhöz szükséges vevőállomások tervezése, megvalósítása érdekelte. 1965 óta a Műegyetem oktatója. Az 1970-ben alakult Űrkutató Csoport megalapítója, 2012-ig vezetője.

Letöltöm és meghallgatom

Horváth András Ferenc

Csillagász, űrkutató, a fizikai tudományok kandidátusa (PhD). 1965−69 között a Miskolci Uránia Csillagvizsgálóban végzett műholdmegfigyelést. 1969–72 között Moszkvában az Asztroszovjet nevű akadémiai csillagászati intézetben aspiranturán vett részt, disszertációját 1973-ban, Moszkvában védte meg. 1973-tól az MTA Csillagászati Intézetének munkatársaként a semleges felsőlégkör sűrűségváltozásának kutatásában dolgozott. A 70-es években az MTA Szputnyikmegfigyelési Bizottságának titkára volt.

Letöltöm és meghallgatom

Ill Márton

Fizikus, űrkutató. Az elsők között kapcsolódik be az induló magyar űrkutatásba. 1958-tól a Bajai Obszervatóriumban (amelynek nyugdíjba vonulásig igazgatója) ő szervezi meg az optikai műholdmegfigyelést. Az ehhez kapcsolódó nemzetközi kutatásoknak évtizedeken keresztül fontos szereplője.

Letöltöm és meghallgatom

Illés Erzsébet

Csillagász, űrkutató. Elsőként használt számítógépet a magyar csillagászatban és űrkutatásban. Kezdettől fogva – mint egy kutatócsoport vezetője – az optikai műholdmegfigyelések feldolgozásával foglalkozott, melynek eredményeit a semleges felsőlégkör változásainak vizsgálatára alkalmazta.

Letöltöm és meghallgatom

Kántor Csaba

Kántor Csaba villamosmérnök, 1971-től a Posta Kísérleti Intézet kutatója, egyetemi doktor, az elektromágneses hullámterjedés, valamint a mikrohullámú földfelszíni és műholdas összeköttetések szakértője, az első magyar űrtávközlési földi állomás és a műholdas műsorszórás hazai megvalósításának egyik megalapozója.

Letöltöm és meghallgatom

Tänczer Tibor

A földtudományok (meteorológia) kandidátusa, címzetes egyetemi docens. A műhold-meteorológia hazai meghonosítója és nemzetközi fórumokon annak képviselője.

Letöltöm és meghallgatom

Gál Gyula

Függelékként a kötetbe került az időközben elhunyt Gál Gyula világűrjogászról szóló megemlékezés is.

Ajánlás


A szereplőktől kapott, a korszakot felidézni segítő képekkel gazdagon illusztrált összeállítást jó szívvel ajánljuk a szemtanúknak és azoknak, akik tőlük vették–veszik át a stafétabotot csakúgy, mint a közelmúlt tudománytörténete iránt érdeklődő laikusoknak.

Vásárlási lehetőségek


A 240 oldalas könyv 200 példányban jelent meg, az ára 2900 Ft. Azok, akik a MANT-on keresztül vásárolják meg, 2400 Ft-os összegért juthatnak hozzá. Vásárlással kapcsolatban érdeklődni az iroda@mant.hu címen lehet.

A könyv adataiSzerkesztő: Elek László
Borítóterv: Hefelle Glória
Tördelőszerkesztő: Trupka Zoltán
Felelős kiadó: Bacsárdi László

A nyomdai előkészítő munkálatokat az A-terv Informatikai Szolgáltató Kft. végezte.
Készült az Prime Print Kft. nyomdában.

A kötet képanyagának összeállításában Decsy Pál, Frey Sándor, Jaczkó Imre, Kocsis Gábor, Nebojszki László, Papp László, a szöveg ellenőrzésében Bán András, Gesztesi Albert, Horváth Márk, Jancsó István, Kálmán Béla, Kovács Zsuzsa, Kővári Emese, Schuminszky Nándor, Spányi Péter, Szalai Sándor segített.

A könyv megjelenését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatta.

Terjedelem: 14,5 ív fekete fehér + 8 oldal színes melléklet
ISBN 978-963-7367-05-2